ARCHIEF

AFVN Actueel, 27 januari 2005
Auschwitz vandaag

Vandaag verzamelen zich vele hoogwaardigheidsbekleders in Auschwitz om te herdenken dat het concentratiekamp 60 jaar geleden door het Rode leger werd bevrijd. Het massale herdenken van 60 jaar bevrijding is hiermee begonnen. Uiteraard is en blijft het nodig de slachtoffers te herdenken, maar nog veel belangrijker is het dat bekend blijft waardoor de Tweede Wereldoorlog ontstaan is. Wat de rol van het fascisme daarin was. Dat is van het allergrootste belang om de waakzaamheid op peil te houden.

Als we aan de na-oorlogse generaties vragen wat fascisme was, komen ze niet veel verder als de holocaust en Anne Frank. Er wordt eenvoudigweg gedacht in termen van rechts en links fascisme. Hitler was een slechte man, maar Stalin ook! Waarom? Omdat de westerse voorlichting in die richting gestuurd heeft. Al sinds de bevrijding.

Maar het gaat verder. Het begint er steeds meer op te lijken dat dit jaar van herdenking de laatste keer wordt. De Vijfde Mei wil men al omdopen tot "De dag van de (burgerlijke) democratie". Enkelen willen er nog "en vrijheid" aan toevoegen.

En daarmee wordt Bevrijdingsdag in feite ten grave gedragen. Deze dag moet een dag worden waarin de verworvenheden van het kapitalisme gevierd worden. Want dat wordt er feitelijk bedoeld met "democratie" in deze maatschappij. Vele slachtoffers van de kapitalistische oorlogen zullen zich in hun graf omdraaien.

Want laat dat duidelijk zijn, het kapitalisme draagt door zijn aard de oorlog in zich! Zolang er kapitalisme is, zullen er oorlogen zijn.


ARCHIEF