ARCHIEF

AFVN Actueel, Actueel 12 februari 2006

Cartoons
En de scheiding der geesten

Op de voorpagina van de anti fascist staat de afgelopen jaren steevast een cartoon. Zo’n tekening zegt vaak meer dan duizend woorden. En daarom zijn we zeer kieskeurig bij het uitkiezen van de betreffende cartoon.
Een van onze doelstellingen is te strijden voor vrede en vriendschap tussen de volkeren. ‘Onze’ cartoons zullen daar nooit strijdig mee zijn zoals de Deense cartoons, waar momenteel zoveel ophef over is, dat wel zijn. Die cartoons waren duidelijk een belediging die moslims en dus een groot deel van de wereldbevolking in het religieuze hart treft. Dat levert dus geen enkele bijdrage aan het bevorderen van de vrede en vriendschap, integendeel. Maar de discussie hierover geeft des te meer inzicht in wie waar werkelijk voor staat.
Onder de slogan “vrijheid van meningsuiting” wordt nationaal en internationaal door reformistisch links, en rechts in al haar schakeringen, de nodige spierballentaal gebezigd. Spierballentaal die absoluut niet bijdraagt aan de strijd voor vrede en vriendschap tussen de volkeren.
Waar in al die discussies aan voorbij gegaan wordt is het gegeven dat hier ook, net zoals de rellen in Frankrijk, een klassenstrijd betreft. En dat het dus niet uitsluitend een religieuze of etnische achtergrond heeft. Hooguit wordt er even geluisterd naar mensen die stellen dat het hier voor moslims “de druppel was die de emmer deed overlopen”, om direct daarna de discussie weer in het kader van dé vrijheid van meningsuiting te dwingen.

Dé vrijheid van meningsuiting
Die bestaat dus niet. Klassenstrijd bestaat nog wel degelijk, alhoewel men ons in het zogenaamde vrije westen wil doen geloven dat dat een verschijnsel uit de vorige eeuwen is. De vrijheid van meningsuiting is dus ook klassegebonden. Wie zinnig deel wil nemen aan de discussie over vrede en vriendschap (inclusief cartoons en vrijheid van meningsuiting) zal dat vooralsnog vanuit een klassepositie moeten doen, om te voorkomen in een oeverloze intellectuele discussie over dé vrijheid van meningsuiting te belanden die nergens toe leidt.

Jan Cleton
Secretaris AFVN / BvA

Een klassestandpunt
Een klassestandpunt

ARCHIEF