ARCHIEF

AFVN Actueel, 11 november 2004
De e-mailplaag

Sinds enkele dagen worden velen in Nederland bestookt met e-mails van zeer bedenkelijk allure. Zo ook ik. Uiteraard heb ik er direct op gereageerd en alle adressen die in de e-mail vermeld stonden een tegenbericht gestuurd.

Daarop heb ik verschillende reacties ontvangen, variërend van “Goed zo, ik wens degelijke rotzooi ook niet te ontvangen”, tot aan ‘subtiele’ dreigementen. Van die laatsten blijkt overduidelijk dat ze het zelf niet zo nauw nemen met de vrijheid van meningsuiting die in de gewraakte brief “Welkom in Nederland” aldus verwoord wordt: “Het land waar je niet voor je mening mag uitkomen of je wordt kapotgeschoten ( Fortuin, van Gogh).”

Niet dat ik mij daarover verbaasde, het is me al vaker overkomen dat mensen mijn mening niet op prijs stelden. Maar dan hadden ze het zelf niet zo expliciet over vrijheid van meningsuiting. Wat er verder in de brief stond, daar wil ik hier geen platform aan bieden. Wel wil ik mededelen dat het een opportunistisch samenraapsel was van uitspraken die wel goed vallen binnen rechtse kringen. Ook in dit geval was er van bewijsvoering natuurlijk geen sprake, erger nog er stonden zelfs pertinente onjuistheden in. Zo werd er vermeld dat Nederland 20 miljoen inwoners heeft, waarvan er nog slechts 7 miljoen zijn met Nederlands bloed. Voelt u het al, uit welke hoek de wind waait?

Het hoeft ons ook niet te verwonderen dat extreem-rechts nu uit de holen kruipt. We moeten er echter wel een tegenwicht aan bieden. We laten dit tuig toch niet zomaar hun gang gaan?

Laten we als we dergelijke e-mails ontvangen niet nalaten daar onze mening tegenover te zetten. Houdt er wel rekening mee dat lang niet iedereen die in de e-mailadressen staat, ook daadwerkelijk aan het doorsturen van dergelijke berichten meewerkt. Mocht u het niet zelf aandurven, stuur dergelijke brieven dan aan ons door. Dan bekijken wij wel hoe hier het best op gereageerd kan worden. Stuur ze sowieso aan ons door, zodat we een inventarisatie kunnen maken van wat er zoal aan vuilspuiterij in omloop is.

Deze moderne uitwas van ophitserij, die velen ‘oorlogsrijp’ kan maken, moet aan de kaak gesteld worden!

Ook de media doen mee
Gisteravond was er in 2 Vandaag weer zo’n zogenaamde deskundige aan het woord. Hij vertelde o.a. dat Koran- en Bijbel-deskundigen tot de slotsom gekomen waren “dat het einde der tijden nabij is”. “Dat de grote eindstrijd begonnen is, en zijn hoogtepunt zal vinden in 2012”. Over fatalisme gesproken. Zo wordt aan de mensen duidelijk gemaakt dat je er toch niets tegen kunt doen. Het is toch allemaal al goddelijk bepaald?

Laten wij alsjeblieft nuchter blijven en onze ‘strijd’ gewoon doorzetten. Het is meer dan ooit noodzakelijk.

Jan Cleton
Secretaris AFVN


ARCHIEF