ARCHIEF

AFVN Actueel, 6 mei 2005
Einde rechtsstaat

Mede namens de AFVN werd er bij de Haagse rechtbank een kort geding aangespannen met als eis dat de Nederlandse Staat de president van de V.S. zou arresteren zodra hij voet op Nederlandse bodem zou zetten, of hem minimaal als ‘persona non grata’ de toegang tot Nederland zou ontzeggen.
(zie voor meer informatie het artikel van Nico Steijnen)

Wij waren dan ook zeer benieuwd hoe het vonnis van de Haagse rechter zou luiden. Zou het een ‘Salomonsoordeel’ worden? Kon hij de koe en de geit sparen? Oftewel, hoe zou hij zich hieruit redden.

Nou waren onze verwachtingen niet al te hoog gespannen. Wij weten dat democratie “an sich” niet bestaat in deze wereld. Het is of de dictatuur van het kapitaal, of de dictatuur van het proletariaat. Wie anders gelooft is volgens onze uit ervaring geboren antifascistische zienswijze slachtoffer van indoctrinatie, of een dromer.

In Nederland leven we onder de dictatuur van het kapitaal en dus zou de uitspraak wel navenant zijn. En inderdaad, de rechter betoonde zich een trouwe schildknaap van deze vorm van democratie. En dus werd de triomfantelijke intocht van Bush in Nederland veiliggesteld (klik hier voor het officiële persbericht namens de eisers).

Vandaag wordt Zuid-Limburg omgetoverd tot een fort. Noodverordeningen worden uit de kast gehaald om een oorlogsmisdadiger te beschermen. Want dat is Bush volgens het internationaal recht. Hij kan echter gebruik maken van zijn status en bescherming als staatshoofd, waar het internationaal recht ook in voorziet.

Had de Haagse rechter dan niet anders gekund?

We willen slechts enkele voorbeelden noemen: Kurt Waldheim en Mugabe.
Kurt Waldheim, toemalig secretaris-generaal van de VN werd internationaal tot persona non grata verklaard vanwege zijn oorlogsverleden. Mugabe, president van Zimbabwe, werd onlangs door de EU tot dezelfde status veroordeeld, vanwege schending van de mensenrechten.

Waarmee maar weer aangetoond is dat de uitwerking van het internationaal recht ook afhankelijk van het gegeven of wereldwijd bezien de dictatuur van het kapitaal, of de dictatuur van het proletariaat, toonaangevend is.

Sinds de val van het reële socialisme is de dictatuur van het kapitaal toonaangevend. Toch zullen wij gebruik blijven maken van de mogelijkheden die we binnen dit systeem, de dictatuur van het kapitaal, nóg hebben. We zijn dat verplicht aan de antifascistische beweging. Aan hen die zoveel offers gebracht hebben voor een betere wereld.

Jan Cleton
Secretaris AFVN / Bond van antifascisten


ARCHIEF