ARCHIEF

AFVN Actueel, Actueel 16 juni 2005

De Fabel, Alert! en de anti fascist

Drie bladen die zich vanuit verschillende invalshoeken met antifascisme bezighouden.

De Fabel van de illegaal houdt zich hoofdzakelijk bezig met de strijd tegen racisme en migratiebeheersing. Het is een radicaal-linkse basisorganisatie die streeft naar een vrij-socialistische, feministische en ecologisch duurzame samenleving.

Alert! is een uitgave van Anti-Fascistische Actie Nederland, is lid van Antifa-Net en zij houden zich hoofdzakelijk bezig met onderzoek en actie.

De anti fascist is een uitgave van de AFVN / Bond van Antifascisten en neemt vanuit haar doelstellingen een duidelijke klassepositie in.

De anti fascist heeft een ruilabonnement met De Fabel en Alert! en de redactie is van mening dat deze bladen gezamenlijk met de anti fascist een goed overzicht geven van datgene waarvan elke antifascist op de hoogte zou moeten zijn (zonder andere bladen tekort te willen doen).

Daarom vindt u vanaf vandaag op de pagina 'Over de AFVN' ook een link naar de website-adressen van De Fabel van de illegaal en Alert!

Jan Cleton
Secretaris AFVN / BvA


ARCHIEF