ARCHIEF

AFVN Actueel, 24 november 2004
Onderstaand de reactie die wij gaven op het hoofdartikel van de laatste Kleintje Muurkrant. (Zie voor het gewraakte artikel 'De doodlopende weg van het ESF')

Wat Dimitris en Marco (van Eurodusnie) in het artikel naar voren brengen kan ik in hoofdlijn onderschrijven. Het is echter de vraag hoe de tegenactie het beste gevoerd kan worden. Het met veel kabaal demonstreren op het ESF tegen de aanwezigheid van dubieuze figuren en instellingen leidt mijns inziens slechts tot anti-propaganda, waarmee de goedwillende actievoerders ook niet gediend zijn. Het ontmaskeren van de verkeerde politieke uitgangspunten kan mijns inziens toch het beste in het debat gebeuren. Goede argumenten zullen uiteindelijk overwinnen. En het NSF is juist en bij uitstek een plek om over de werkzaamheid van dergelijke sociale fora te discussiëren.

Wij, als AFVN / bond van antifascisten, zullen dan ook niet nalaten tijdens het NSF juist de verderfelijke politiek van het Europa van het kapitaal aan de kaak te stellen. Het Europa dat de VS voorbij wil streven op economisch gebied, zoals vastgelegd in de Lissabonstrategie. Wij zullen aantonen dat kapitalisme onvermijdelijk leidt tot crisis, oorlog en sociale ellende, als er onvoldoende tegenkrachten zijn. Het kapitaal zal dan ook alles doen om die tegenkrachten te verdelen. Volgens ons worden de organisaties van de 4de Internationale daarvoor gebruikt. Ja, misschien zijn zij wel volledig in handen, of speelbal, van geheime diensten als de CIA en daar aan gelieerden. Het zal moeilijk zijn dit te bewijzen, we kunnen slechts wijzen op de rol die de trotskisten steeds gespeeld hebben. Kapitaalgebrek is in ieder geval geen ziekte waar ze aan lijden.

Enkele jaren terug bijvoorbeeld, toen op 10 april in Amsterdam een demonstratie plaatsvond tegen de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië, slaagden zij er in de deelnemende organisaties (waar zij zelf deel van uitmaakten) tegen elkaar op te zetten en de demo met een sisser af te laten lopen. De organiserende organisaties hadden zich duidelijk verbonden aan een aantal teksten die in de demonstratie gevoerd zouden worden. Dit was ook door de IS onderschreven. Tot verbazing van de anderen kwamen zij tegen alle afspraken in met borden die ook Milosevic veroordeelden. De ordedienst kon gelukkig vechtpartijen tussen de IS’ers en de massaal aanwezige Joegoslaven voorkomen, maar het kwaad was geschied. De organisatie moest noodgedwongen de aansluitende demo afgelasten.

Dat dit alles met voorbedachten rade door de IS opgezet was, bleek overduidelijk door de fullcolour borden op A2 formaat die zij meevoerden. Voor het maken van dergelijke borden is een periode van meerdere dagen vereist. Dit is slechts een voorbeeld van de werkwijze van de IS. Het zijn actiebrekers, wat ook bleek tijdens de laatste demo in Den Haag tegen de demo van neo-nazi’s. Het was de IS die de antifascistische demonstranten in de politiefuik bij de Amerikaanse ambassade leidde.

Wij, als AFVN, hebben niet deelgenomen aan die demonstratie. Wij zagen het gevaar van een confrontatie aankomen, mede door het hoge aantal radicalisten dat daar verwacht werd en hebben onze mensen geadviseerd daar niet aan deel te nemen. Wel waren wij met enkelen op Het Plein aanwezig, voorafgaande aan de demonstratie.

Denk nou niet, dat wij het schuwen met het nazituig op de vuist te gaan. Wij zullen dat zeker doen als het nodig en effectief is.

Eigenlijk kom ik daarmee op de kern van optreden tegen de desoriëntatie van het ESF en mogelijk het NSF. Laten we het uiteindelijke doel van een dergelijk optreden niet uit het oog verliezen. Het gaat er toch juist om zoveel mogelijk mensen bewust te maken en te organiseren? Daarbij moet je soms samenwerken met niet direct anti-kapitalistische organisaties. Daarbij moet je soms reformistische vakbonden betrekken bij de discussies. Laten we niet uit het oog verliezen dat de FNV wel de grootste massaorganisatie in Nederland is. Daar zitten de georganiseerde werknemers, die we toch aan moeten merken als de belangrijkste doelgroep om te betrekken bij de sociale strijd. Dat tijdens de fora ook vakbondsbobo’s op het podium verschijnen, moeten we juist aangrijpen om met de leden in discussie te gaan en hen tot bondgenoten te maken. Bereik je dit met dergelijke bijeenkomsten te verstoren? Hoe goedbedoeld ook om een onjuiste gang van zaken aan de kaak te stellen, je zult je altijd af moeten vragen of je er medestanders door krijgt of juist tegenstanders.

Om zaken werkelijk te kunnen veranderen heb je de massa nodig. Om te beginnen zul je, tegen al het kapitalistische mediageweld in, hun sympathie moeten verwerven. Pas dan zijn ze ook gevoelig voor jouw argumenten.

Met antifascistische en strijdbare groet,

Jan Cleton
Secretaris AFVN / bond van antifascisten.


ARCHIEF