ARCHIEF

AFVN Actueel, Actueel 8 november 2005

Vrijheid van meningsuiting?
(Neo-)Nazi’s krijgen bijna overal toestemming om te demonstreren, maar de Tsjechische Communistische Jeugdunie (KSM) werd onlangs verboden en hun website geblokkeerd.

Wat betreft de demonstratievrijheid en de vrijheid van meningsuiting van neo-nazi’s hebben wij een duidelijke standpunt: Fascisme is geen mening, maar een misdaad! En deze lieden dienen dan ook als misdadigers behandeld te worden. Helaas gebeurt dat bijna nergens en zeker niet in Nederland.
Waar het de vrijheid van meningsuiting van communistische jongeren betreft hebben de Tsjechische autoriteiten ook een duidelijke mening: Het is volgens hen verboden kenbaar te maken dat je, niet zijnde een politieke partij, er voorstander van bent dat de productiemiddelen eigendom moeten zijn van de werkelijke producenten, de mensen die doormiddel van hun arbeid de producten voortbrengen.
Een dergelijke stelling verkondigen schijnt tegenwoordig in EU-lidstaten (te beginnen met Tsjechië) tot een verbod van de betreffende organisatie te kunnen leiden, zonder dat de andere EU-lidstaten daar tegen protesteren. Wat maar weer aangeeft dat het niet om de vrijheid van meningsuiting en mensenrechten gaat, maar om de belangen van de heersende (kapitalisten)klasse. Binnen dat kader valt ook te begrijpen dat deze heersende klasse de neo-nazi’s achter de hand – en de hand boven het hoofd - houdt, omdat deze lieden reeds in het verleden bewezen hebben dat zij de perfecte organisatie kunnen vormen om de organisaties van de arbeidersklasse te onderdrukken. Het fascisme blijft te allen tijde het mechanisme, voor de kapitalistische machthebbers, om de arbeidersklasse te onderdrukken, wanneer hun positie in gevaar komt. Alles is dan voor hen geoorloofd om hun (uitbuiters)positie te handhaven.

Dat velen het hier niet mee eens zijn, en waarom, komt o.a. tot uitdrukking in de hieronder geplaatste Duitstalige video. Het betreft hier een demonstratie in Berlijn van de DKP en de SDAJ tegen het Tsjechische verbod op de KSM.

Bent u ook van mening dat het hier een onterecht verbod betreft, dan kunt u de petitie tekenen op: http://www.cjb.nu/pages/ksmverbod.html

Jan Cleton
Secretaris AFVN / BvA

Demonstratie in Berlijn van de DKP en de SDAJ tegen het Tsjechische verbod op de KSM (Duitstalig).


ARCHIEF