ARCHIEF

AFVN Actueel, 8 juni 2005

NEE, en nu?

Vandaag precies een week geleden zei de Nederlandse bevolking massaal nee tegen de Europese grondwet. Wie de daaropvolgende dag het kamerdebat gevolgd heeft kon de conclusie trekken dat er een pas op de plaats gemaakt gaat worden, omdat het allemaal te snel ging. Maar ondertussen gaan ze gewoon door met hun liberalisering van de sociale voorzieningen, dat bleek gisteren maar weer.

Gisteren werd duidelijk dat er een 75% meerderheid in de Eerste Kamer is die de plannen van Hoogervorst met het zorgstelsel accepteert. Enkele kleine aanpassingen werden geëist, maar in hoofdlijn kwam het er op neer dat ze de minister maar op zijn woord moesten vertrouwen. Het was allemaal niet zo erg als de stakende en demonstrerende huisartsen het deden voorkomen. En dat binnen een week nadat de bijna voltallige Tweede Kamer tot de conclusie gekomen was dat er een grote vertrouwenscrisis was.

Niet dit type pas op de plaats!
Een pas op de plaats betekent volgens ons voorlopig stoppen met het neoliberale Europa-project. Dus ook met de uitvoering van in de grondwet opgenomen Lissabon-agenda en het akkoord van Nice. Het betekent niet akkoord gaan met de privatisering van alles wat er op basis van solidariteit opgebouwd was. Het betekent geen verlies van opgebouwde rechten en meer betalen voor minder. Maar de regering en Tweede Kamer denken er anders over. Zij proberen zand in de ogen van de nee-stemmers te strooien door te praten over ‘pas op de plaats’, terwijl ze gewoon doorgaan met het uitvoeren van de Lissabon-agenda. Hun ‘pas op de plaats’ betekent achteruitgang of stilstand voor velen terwijl de rijken in de watten gelegd worden.

Een stap terug is noodzakelijk om vooruit te kunnen gaan: het terugdraaien van de akkoorden van Lissabon en Nice en de daaruit voortvloeiende privatiseringen, het voortzetten van de strijd voor behoud van opgebouwde rechten en tegen verdere verslechteringen om van daaruit te werken aan een sociaal Europa.

Jan Cleton
Secretaris AFVN / BvA


ARCHIEF