ARCHIEF

AFVN Actueel, 8 december 2004
Na het NSF (2)

Wat ons ook opgevallen is tijdens het NSF, is dat menige jongere kwam met de vraag “Wat is fascisme eigenlijk?”
De definitie van Dimitroff zoals die in de kraam hing (zie foto), is pas veelzeggend als de begrippen daarin duidelijk zijn. We gaan dan ook zo snel mogelijk een brochure maken waarin op duidelijke wijze gedefinieerd wordt wat fascisme is. Daarin zullen we, naast het op eenvoudige wijze uitleggen wat de voorwaarden waren voor het ontstaan van het fascisme, ook een directe link leggen naar de huidige ontwikkelingen.
Daarmee hebben we dan ook een goed instrument in handen om een waarschuwing onder de Nederlandstaligen te verspreiden als tegenwicht voor de halve waarheden bevattende mediaberichtgeving. Net zomin als toen, zijn het ook nu niet slechts ‘de slechte personen’ die alleen verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Als de voorwaarden niet aanwezig zijn, krijgen zij ook geen poot aan de grond. Wij houden u op de hoogte.

En dat op de hoogte houden gaan we ook in steeds grotere mate doen via deze website. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een SHOP, een winkeltje dus met ‘artikelen’ zoals boeken, brochures, video’s etc. Deze zullen dan via e-mail besteld kunnen worden.
Ook zullen we de oude brochure “Over autochtonen en allochtonen” actualiseren en in pdf-formaat op de website plaatsen, zodat praktisch elke bezoeker deze af kan drukken en verder verspreiden. Een van de volgende wensen is het creëren van een bezoekersboek, waarin ook op- en aanmerkingen geplaatst kunnen worden. Overigens kan dit nu ook al door via contact een e-mail te sturen.
Komende zaterdag houden we een algemene ledenvergadering ter vaststelling van de nieuwe statuten, die noodzakelijk geworden waren door verandering van de plaats van vestiging. Tijdens die vergadering zullen we ook spreken over de noodzaak van het vaststellen van een huishoudelijk reglement. Daarin zullen we de zaken vastleggen die nu als vanzelfsprekend beschouwd worden en deze voorleggen aan de jaarvergadering van onze vereniging.
U ziet, we rusten zeker niet op onze lauweren. Mocht u ook nog antifascistische energie over hebben, alle hulp is welkom. (Deel 1)

Jan Cleton
sectretaris


ARCHIEF