AFVN

Comité van Waakzaamheid

OPEN BRIEF AAN HET PARLEMENT, POLITIEKE PARTIJEN EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Amsterdam, 4 mei 2015


Op 4 mei herdenken wij de Nederlandse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.
Op 5 mei vieren wij de bevrijding van ons land van de Duitse fascistische bezetter.

Beide data staan diep gegrift in het geheugen van ons volk dat vijf verschrikkelijke jaren van oorlog, geweld en terreur doorstond. Die bittere tijd herdenken en vieren wij, maar het schept ook verplichtingen naar de toekomst om trouw te zijn aan de woorden die op het Auschwitz-monument geschreven zijn:

NOOIT MEER AUSCHWITZ

Het is een oproep aan onze generatie om waakzaam te zijn tegen herlevend fascisme en discriminatie waarmee wij in ons eigen land en in Europa worden geconfronteerd.
Langzaam sluipt het gif weer onze samenleving binnen. Fascistisch getinte organisaties krijgen gestalte, soms openlijk maar vaak ook verhuld met het woord vrijheid en andere mooi klinkende leuzen.

Leuzen die in velerlei opzicht lijken op die waarmee in Duitsland het fascisme via verkiezingen in de jaren dertig van de vorige eeuw aan de macht kwam. Om daarna een bewind van terreur in te stellen tegen mensen van een ander ras, een andere seksuele geaardheid en tegen iedereen die het niet met de nazi's eens was.
Het was de crisis van de jaren '30 die de fascistische organisatie liet gedijen, daarbij financieel gesteund door de Duitse grote industrie.

Opnieuw waart de economische en politieke crisis door Europa, opnieuw heerst onder grote groepen van de bevolking armoede en wanhoop over de toekomst en opnieuw zijn er krachten die daar misbruik van maken.

Met de herinnering aan het verleden mogen wij die krachten niet onderschatten. Ze werken heimelijk en in het openbaar aan het ondermijnen van de vrijheid en de democratie. Het is nodig om dat tijdig te onderkennen.
Dat zijn wij verplicht aan de slachtoffers van het verleden, aan ons zelf en aan ons nageslacht.

Daarom roepen wij U op om U te verzetten tegen alle vormen van herlevend fascisme, racisme en vreemdelingenhaat.
Blijf niet passief wanneer het zich in Uw omgeving voordoet, maar bestrijdt het!

De Tsjechoslowaakse schrijver Julius Fucik schreef voordat hij door de Gestapo ter dood werd gebracht vanuit de gevangenis gesmokkelde briefjes. De laatste woorden die hij opschreef waren:

MENSEN IK HEB JULLIE LIEF GEHAD, WEEST WAAKZAAM!

Het zijn woorden die in deze tijd aan ons allen zijn gericht!

 

Namens het Comité van Waakzaamheid,

Kees van der Pijl, voorzitter
Ewout van der Hoog, woordvoerder


Stichting Comité van Waakzaamheid
NL49 ABNA 04 16 5129 25
Tnv Stichting Comité van Waakzaamheid, Amsterdam
Geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 67849804

http://www.comitevanwaakzaamheid.org/