ARCHIEF

AFVN Actueel, 27 december 2004
People power

Marc Almond doceert nu moderne geschiedenis aan het Oriel College in Oxford. In een vroeger leven was hij actief bij het steunen van democratiseringsbewegingen in het toen nog communistische Oost-Europa. Hij beschouwt zichzelf als een strijder uit de Koude Oorlog. Teleurgesteld door de massale armoede en opportunisme in de voormalige Oostbloklanden vindt hij het tijd om een boekje open te doen.

Almond smokkelde persoonlijk tienduizenden dollars naar Oost-Europese dissidenten en was één van de velen die dat deden. Er bestond een netwerk van allerlei stichtingen en liefdadigheidsorganisaties die bij elkaar miljoenen dollars achter het ijzeren gordijn smokkelden om de activiteiten van dissidenten mogelijk te maken.

In de jaren tachtig portretteerden de media de Praagse dissidenten als onbaatzuchtige academici, die door hun acties aan de bedelstaf gebracht werden. Dit terwijl ze maandelijks zo'n 600 dollar ontvingen. Nu zitten ze vooraan bij de nieuwe Europese politieke elite.

Of neem bijvoorbeeld Adam Michnik die nu een groot aantal media in Polen bezit met een waarde van zo'n pakweg 400 miljoen Amerikaanse dollars. Vroeger actief in de ondergrondse pers van Solidariteit, maar wel betaald door de CIA.

Volgens Almond werd de "people power" aanpak geboren in 1953 om Mossadeq in Iran ten val te brengen en her en der ingezet om het westen onwelgevallige regimes aan te pakken.

Nu dus in de Oekraïne.

Maar wat gebeurt er met de bevolking als het regime weg is, daar staan weinigen bij stil en zeker de media niet.

Wat te denken van de massale werkloosheid, het ongeremd handelen met voorkennis, groei van de georganiseerde criminaliteit, prostitutie en oplopende sterftecijfers?

(bron Kleintje Muurkrant 21-12-2004)

Piet Schouten, penningmeester

Naschrift: Kleintje Muurkrant vergeet nog een 'kleinigheidje': je wordt op bommen getrakteerd wanneer je niet als de bliksem de roofridders van Dow Jones/AEX etc. op je grondgebied toelaat (Joegoslavië, Afghanistan, Irak etc.)


ARCHIEF