ARCHIEF

AFVN Actueel, 4 november 2004
Theo van Gogh vermoord
Een politieke moord?

Laat ik beginnen met te zeggen dat moord geen oplossing is voor verschillen van inzicht. Verschillen van inzicht moet je uitdiscussiëren. Mocht je niet tot elkaar kunnen komen, dan zijn er in de democratische rechtsstaat nog verschillende andere mogelijkheden om je recht te halen. Nou weten wij, van de AFVN, dat DAT niet altijd een garantie is dat het recht zijn loop heeft, denk maar aan de uitkomst van onze rechtszaak tegen de Zwarte Weduwe. Toch is dat voor ons in vredestijd de enig juiste manier van handelen.

De moordenaar van Theo van Gogh heeft de gemeenschap dan ook een slechte dienst bewezen. De rechtse krachten in ons land grijpen dergelijke daden namelijk gelijk aan om de repressiemogelijkheden te vergroten. Mogelijkheden die ingezet kunnen worden tegen dat deel van de bevolking die voor een humanere samenleving strijdt.

Wij, van de AFVN, zijn van mening dat de uitwassen van de neoliberale politiek niet binnen het kapitalistische systeem op te vangen zijn. Het oproepen tot rust, zoals Amsterdams burgemeester Cohen deed, heeft niets anders tot gevolg dan ingehouden woede van grote delen van de bevolking. Werkelijke oplossingen moeten gevonden worden in een andere richting, nl. het werkelijk propageren van vriendschap tussen de volkeren. Maar dat nobele streven botst met het systeem waarbinnen wij leven, daarom blijft ogenschijnlijk slechts de mogelijkheid van 'zwaarder straffen' over.

Waar dit, ook politiek, toe leidt, wordt bewezen door de uitslag van de verkiezingen in de VS. Een volk van ongeveer 250 miljoen, met het sterkste leger ter wereld, heeft gekozen voor voortzetting van de harde lijn tegen 'het terrorisme'. Zij hebben zich niet laten leiden door het gezonde verstand, maar door de media die in dienst staan van verschillende kapitaalsgroepen. Die media hebben één ding gemeen: het voortbestaan van het systeem waar zij 'garen bij spinnen'. Het stond in de krant, het was op tv, dat zijn de waarheden van deze tijd. Zelf denken verwordt tot een bezigheid die slechts problemen oplevert in de strijd tegen de mediacultuur met zijn vele aanhangers.

Is dat het nieuwe fascisme? Laten we niet vergeten, dat het ook een Duitser was die zij: "die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen." Maar dat is niet genoeg, die vrijheid van denken. We moeten opkomen voor de vrijheid van meningsuiting in bredere zin, dus ook via alle mogelijkheden die de huidige wetgeving ons nog biedt. Als we toegeven aan de huidige hype, rond de moord op Theo van Gogh, als we figuren zoals Van Aartsen c.s. hun gang laten gaan, dan zijn wij (goedwillenden die bij het systeem vragen stellen) de volgende slachtoffers. Dan betreft het wél een politieke moord! Laten we dat met alle geoorloofde middelen voorkomen.

Jan Cleton
Secretaris AFVN / bond van anti fascisten


ARCHIEF