ARCHIEF

AFVN Actueel, 23 mei 2005
Wat bezielt die lui!

“De materiële positie waarin hij verkeerd bepaalt het denken van de mens”, schreef Karl Marx halverwege de 19de eeuw. Alhoewel er filosofisch gezien weinig op af te dingen valt, moeten we daar sinds de uitvinding van ‘the American dream’: “van krantenjongen tot miljonair” toch wel het één en ander aan toevoegen. Allereerst waren daar natuurlijk de ‘bevoorrechten’, die zich omhoog konden werken ten koste van de onder hen geplaatsten. Dat wist Marx ook al. Maar er is sindsdien iets wezenlijk veranderd. Namelijk de overweldigende rol van de burgerlijke(kapitalistische) media en de invloed daarvan op het denken van de mens.

Karl Marx heeft dat ook al onderkend en noemde het vervreemding. Vervreemding van de klassenpositie die men vanuit de materiële positie waarin men verkeerde zou ‘moeten’ innemen. Maar dat het tot een dergelijke mate van klassenvijandschap zou leiden heeft hij niet kunnen bevroeden.

Ook voor ons blijft het nog steeds een moeilijk te verteren zaak dat veel mensen zich (onder invloed van de burgerlijke media) tegen die mensen keren die juist het beste met hen voor hadden of hebben. Tegen alles wat volgens de burgerlijke media links is!

En zo is ondertussen de klassenpositie van de vakbonden ondergraven; zo wordt nu de antifascistische strijd doodgezwegen; zo worden nu en straks de werkelijke antifascisten tot moordenaars verklaard!

Door wie?
Door de belanghebbenden bij dit kapitalistische systeem van uitbuiten van andermans arbeid; Door de illusies van diegenen die denken dat ze ook ooit met de arbeid van hun eigen handen rijk kunnen worden; Door alle gokkers die er niet bij stil willen staan dat klasse-solidariteit de enige uitweg is voor de vorming van een rechtvaardige wereld; Door de zogenaamde objectieve kunstenaars, die ook hun steentje bij willen dragen door communisme en nazisme gelijk te schakelen en daarin van harte gesteund worden door de zogenaamd objectieve media.

Wordt wakker!
Laat je niet langer misleiden door de media die in handen zijn van de profiteurs van andermans arbeid; Stop met de taal te spreken van “wiens brood men eet”; Denk vanuit je eigen klassenpositie en bekijk de geschiedenis vanuit die positie. Doe niet mee aan heksenjachten tegen links, hoe handig ze ook verpakt zijn. Voor een wereld van vrede!


ARCHIEF