Over de AFVN

De volledige naam van de vereniging is: anti fascistische oud verzetsstrijders nederland / bond van anti fascisten.

De vereniging stelt zich ten doel:
a. te zorgen dat de daden van het anti-fascistische verzet bekendheid houden, respectievelijk bekendheid krijgen;
b. herlevend fascisme (neo-fascisme) te signaleren en met alle, bij de wet geoorloofde middelen te bestrijden;
c. te strijden voor vrede en vriendschap tussen de volkeren;
d. te strijden tegen iedere vorm van discriminatie.

De AFVN gaat bij haar beoordeling aangaande fascisme uit van de definitie van Georgi Dimitroff.

Vanaf de oprichting van de vereniging in 1976 is er bijna ononderbroken tot en met nr 2009-1 een kwartaalblad uirgegeven: de anti fascist.

Vanaf eind 2004 beschikt de vereniging ook over een website. Sindsdien is het kwartaalblad ook op deze website geplaatst. Voorzover mogelijk ook met kleurenfoto's. Zie Archief.

FIR

De AFVN is lid van de Fédération Internationale des Résistants - anti fascistische organisatie, kortweg FIR.

Federation International Resistance

De AFVN neemt regelmatig deel aan de besprekingen en de congresssen die door de FIR georganiseerd worden.

De belangrijkste berichten vanuit deze overkoepelende organisatie worden op de website geplaatst.

Contactpersoon bij de FIR is: Piet Schouten.

Het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen:

Voorzitter: vacant

Secretaris: Hein van Kasbergen

Penningmeester: Peter van Griensven

Organisatie en redactie: Jan Cleton


TIEN

Wilt u ons werk steunen?

Stort dan een bijdrage op IBAN nummer NL29INGB0003206900 t.n.v. AFVN Amersfoort.

Voor de pers: Tel. 06 54250492


de anti fascist
achterpagina
2