Vervolg Actueel De voorpagina

Einde rechtsstaat zie Archief

Europese Grondwet
Bij twijfel NEE

Met de afbeeldingen op de voorpagina van dit nummer vestigen we de aandacht op twee zaken die momenteel spelen. In de eerste plaats is daar de Europese Grondwet die de uitwerking van een bom zal hebben voor degenen die slechts hun arbeidskracht kunnen verkopen, alhoewel velen dat nog niet beseffen. En daarnaast hebben we een afbeelding geplaatst van de VS-minister van Buitenlandse Zaken, Condoleca Rice, en de vissen die zij wenst te vangen: Cuba, Noord-Korea, Wit-Rusland, Zimbabwe, om er maar enkele te noemen.
In beide zaken wordt de bevolking overspoeld met begrippen als vrijheid, democratie en mensenrechten, om het gevoerde beleid te ondersteunen of te aanvaarden. Hieronder geef ik mijn visie op die begrippen.

Vrijheid, democratie en mensenrechten
Als er over vrijheid gesproken wordt, bedoelen ze volgens mij vrijheid voor het kapitaal.
Als ze het over democratie hebben, bedoelen ze volgens mij de burgerlijke democratie die ten dienste staat van het kapitaal.

Als ze het over mensenrechten hebben, bedoelen ze volgens mij hun recht op uitbuiting van de arbeidskracht.
Hoe valt anders te verklaren dat ze het juist op die landen voorzien hebben waar de voornoemde vrijheden voor het kapitaal niet bestaan, of beperkt zijn?
Hoe valt anders te verklaren dat ze geen enkel probleem hebben met een land als Saoedi-Arabië, waar elke vorm van democratie of mensenrechten een farce is. Waar vrouwen zelfs niet eens een auto mogen besturen.
Hoe valt anders te verklaren dat ze Milosevic vervolgen, maar Suharto en Pinochet beschermen.
Hoe valt anders te verklaren dat...

Ach, het is volgens mij in feite heel eenvoudig: Het gaat helemaal niet over principes, maar over belangen!

Hebt u een andere mening? We horen het graag. Stuur uw bijdrage op naar de redactie.

Jan Cleton
secretaris AFVN /
Bond van anti
-fascisten


Meer 'Actueel'
Als die honderdduizenden mensen die vorig jaar demonstreerden tegen de verslechteringen, die het gevolg zijn van de akkoorden van Lissabon, zouden beseffen dat de Europese grondwet een dergelijke politiek officieel tot maatstaf maakt hoe zouden ze dan stemmen?
Links
Fotopagina
AFVN IN ACTIE

ANDERE ANTIFASCISTISCHE WEBSITES

Hannie Schaft Herdenking

Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka

Kindermonument

Zeitschrift "antifa"

Free The Five

Cubanismo

In de brochure van het Comité 'Grondwet Nee' staat o.a. het volgende:

"De vrije markt, de vrije beweging van het kapitaal: dat lijkt de rode draad waarin alles in deze grondwet ondergeschikt wordt gemaakt. Dat betekent dat het neoliberale project van de EU grondwettelijk wordt vastgelegd, met vrij kapitaalverkeer, privatisering, uitverkoop van sociale voorzieningen... Zo vrijblijvend als de passages over de rechten van de burgers zijn, zo stellig zijn die over de rechten van het kapitaal."

www.grondwetnee.org/

de anti fascist
achterpagina
2