AFVN

Zo actueel!
In de Stentor troffen we 12 juni 2010 het volgende artikel:
'Regels voor banken zijn schadelijk'
AMSTERDAM - De Nederlandse economie gaat grote schade lijden door maatregelen om de vrijheid van handelen van de banken aan banden te leggen. De Nederlandse banken slaan hierover alarm bij de politiek. Een gisteren gepubliceerd onderzoek van het Institute of International Finance (IIF) raamt dat de schade in het eurogebied als gevolg van bankenregulering in tien jaar tijd kan oplopen tot 4,5 procent minder economische groei en 4,8 miljoen minder banen. Volgens het IFF kan hierdoor de recessie aanhouden tot 2014. De Nederlandse Vereniging van Banken concludeert dat een nieuw kabinet 'zeer behoedzaam te werk moet gaan als het gaat om regulerende maatregelen voor banken'. Het IFF-onderzoek stelt dat het eurogebied 'kwetsbaar' is voor bankenregulering. Dit komt doordat het Europese systeem van banken groot is: zij nemen ongeveer 35 procent van 'de totale economie voor hun rekening. Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank en voorzitter van het Baselcomité, een samenwerkingsverband van 's werelds belangrijkste centrale bankiers, zei gisteren dat banken nieuwe regels moeten accepteren om voor zichzelf en de maatschappij een stabiele toekomst te creëren. >>>Einde Citaat<<<

Wilt u ons helpen met het tonen van de gezichten die ontbreken op de voorpagina van Hooge hoeden en pantserplaten? Dan hebben we betrouwbare informatie nodig.
Over het genoemde Baselcomité publiceerden wij een artikel in de AF2008-4 onder de titel de BIS-bank

Over het Institute of International Finance (IIF) is ons weinig bekend. Wij (secr@afvn.nl of per post naar het redactie-adres) houden ons aanbevolen voor meer info over dit Instituut.