AFVN

Petitie aan Nat Com 4/5 mei
http://www.petities24.com/verklaring_comite_4-5_mei

PERSBERICHT

'Bij Dodenherdenking alleen slachtoffers herdenken'

AMSTERDAM, 15-04-2014 - Bij de Dodenherdenking op 4 mei worden Nederlandse
slachtoffers herdacht en geen daders. Dat vinden christelijke, Joodse en
moslimorganisaties in een verklaring aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei dat
o.m. de bijeenkomst op de Dam in Amsterdam organiseert. Het comité is een
overheidsinstelling die mede tot taak heeft de plaatselijke dodenherdenkingen te sturen.
Ook de AFVN/Bond van Antifascisten, de internationale federatie van
verzetsorganisaties FIR, de webites NLnazivrij.tk en Nieuws-wo2.tk en het
Internationaal Dachau Comité wensen op 4 mei alleen Nederlandse
oorlogsslachtoffers te herdenken.

De kerkelijke organisaties hebben ook een online petitie geopend, zie boven.

Anders dan de kerkelijke instellingen willen zij echter niet op die dag ook
uit andere gewapende conflicten herdenken, zo benadrukte voorzitter prof dr
Kees van der Pijl van de AFVN/Bond van Antifascisten. 'Wij willen een
zuivere herdenking. Anders herdenk je ook de mannen die gevallen zijn
terwijl zij tijdens de zogenaamde 'politionele acties' in Rawagedeh en
andere plaatsen Indonesische burgers uitmoordden, of Nederlandse SS-ers die
in Korea konden gaan vechten om hun Nederlanderschap terug te verdienen.
Herdenk die maar op een andere dag, bijvoorbeeld Veteranendag."

Hoofdredacteur Arthur Graaff van de websites NLnazivrij en Nieuws-wo2 is het
daar mee eens. "Bovendien gaat het uitbreiden van de herdenking met nieuwe
groepen tegen de bedoeling van de stichters van de herdenking in. Moet je
die bedoeling dan niet vasthouden en respecteren? Het is ook een vorm van
cultureel erfgoed. Je gaat aan de Nachtwacht toch ook geen figuren
toevoegen omdat wij van nu dat beter vinden. En bij 4 mei gaat het om nog
wel wat meer dan alleen cultuur: de oorlog was de allergrootste ramp ooit
in de Nederlandse geschiedenis, die 250.000 Nederlanders de dood in dreef."
Hij voegt eraan toe: "Maar van wie is de dodenherdenking? Van de staat of
van de nazaten van de slachtoffers?"

De discussie start weer nadat het Nationaal Comité een maand geleden 4
verkennende bijeenkomsten hield over de vraag wie en wat er herdacht moet
worden. Er zijn de laatste twee jaar problemen met 4 mei gerezen vanwege
o.m. de herdenking van 10 nazi-soldaten in het dorp Vorden. Het plaatselijk
herdenkingscomité wilde daar de plaatselijke gemeente Bronckhorst, waar
Vorden in ligt, bij betrekken. Maar na twee rechtszaken en bezwaren van
vrijwel alle Nederlandse oorlogsorganisaties, waaronder het anders zeer
zwijgzame centraal overleg van het voormalig verzet (COVVS), zag de gemeente
daarvan af. Ook het Nationaal Comité liet toen aan de gemeente weten, dat
uitsluitend Nederlandse slachtoffers op 4 mei herdacht worden.

De AFVN/Bond van Antifascisten verscheen op 4 mei 2013 in Vorden om deel te
nemen aan de dodenherdenking. Ook kwam er op die dag uit Duitsland een
afvaardiging van 20 antifascisten, die in Vorden voorafgaand aan de
dodenherdenking deelnamen aan de herdenking van het Nederlandse verzet. Op 3
mei had de website Nieuws-wo2 op de Joodse begraafplaats in Vorden voor het
eerst een dodenherdenking voor de vermoorde Joodse Vordenaren georganiseerd,
die werd bezocht door 60 mensen. Onder hen ook de voorzitters van het Ned.
Auschwitz Comité en Federatief Joods Nederland.

De kerkelijke organisaties, verenigd in het zogeheten Caïro-overleg, willen
af van de jaarlijks terugkerende discussie of ook Duitsers herdacht mogen
worden. Ze krijgen daarbij steun van Het Veteranen Platform, het Nederlands
Auschwitz Comité en diverse joodse organisaties.
In IJsselstein in de gemeente Venray ligt een Duits oorlogskerkhof met 32.000
soldaten. Daar wordt jaarlijks rond de wapenstilstandsdag uit WO1, 11
november, op de Duitse Volkstrauertag een Duitse herdenking georganiseerd.
Daar is nog nooit bezwaar tegen gemaakt.

Opvallend is ook, dat er bij de Indische herdenking op 15 augustus in Den
Haag, nooit problemen zijn.

Dagelijks oorlogsnieuws - nieuws-wo2.tk en Anti-Fascistische
Verzetsstrijders/ Bond van Anti-Fascisten aangesloten bij www.fir.at


HOME