AFVN

De ene vluchteling is de andere niet


VN: Tot heden (27-06-2014) vluchtten 110.000 mensen van Oekraïne naar Rusland (RT)

De oorlog in het oosten van de Oekraïne is nu intussen maandenlang aan de gang, maar we kunnen in ieder geval nu al vaststellen dat grote delen van dit conflict nauwelijks aan de orde komen in de westerse pers, inclusief de Nederlandse media. Hier krijgen we vooral te zien wat de chocoladekoning, die zich president noemt, zo al uitvoert als het gaat om het sluiten van verdragen met de EU. Verder wordt er ook af en toe gerapporteerd dat de milities, die het oosten verdedigen, een helikopter of een vliegtuig hebben neergeschoten. Dit laatste dient om te laten zien dat het vooral de milities zijn die oorlog voeren en dus slachtoffers maken. Maar dit is lang niet alles. Het conflict in de Oekraïne is een echte oorlog met slachtoffers, vernietiging en vluchtelingen.

Maar over deze laatste zaken horen we maar heel weinig in de westerse media. Deze kant van het conflict wil men liever niet laten zien want dan zouden er wel eens wat ogen open kunnen gaan. Laten we vooropstellen dat deze oorlog niet door de milities is begonnen. De milities dienen alleen om hun eigen steden en dorpen te beschermen. Er is geen enkele militie-eenheid naar Kiev opgetrokken om de chocoladekoning aan te spreken op zijn gedrag. Sterker nog: geen enkel militielid wil in Kiev gezien worden. Van aanvallen uit het oosten is dus totaal geen sprake. Maar andersom gebeurt het wel. Niet alleen het Oekraïense leger is massaal opgetrokken naar het Oosten en dan vooral naar de gebieden Donetsk en Loegansk, ook rechtse en fascistische gewapende groepen zijn naar het oosten afgereisd. Vooral deze eenheden zijn verantwoordelijk voor de oorlogsmisdaden die in deze gebieden worden begaan.

Hoe zien deze misdaden er uit? Ten eerste worden burgerdoelen in de oostelijk steden bestookt. Niet met lichte wapens, maar met artillerie, raketten en met bommen uit de lucht. Deze beschietingen worden vooral uitgevoerd op burgerdoelen, zoals woonhuizen, ziekenhuizen en openbare diensten. De stellingen van de milities worden vaak vermeden. De rechtse groepen, die deze aanvallen met steun van het Oekraïense leger uitvoeren, variëren van nationalisten tot openlijk fascisten die fascistische tekens op hun uniformen dragen. Zij zijn door het regime opgenomen in de nationale garde. Ze hebben hierbij een vrije hand gekregen en mogen op alles schieten wat maar beweegt. Het doel is duidelijk. Men wil de Russisch sprekende bevolking uit de gebieden verjagen. Etnische zuiveringen dus, van het ergste soort. Deels slagen ze daar ook in. In de laatste weken zijn 110.000 mensen uit de Donbass gebieden naar Rusland gevlucht. Daar worden ze opgevangen, maar dat neemt niet weg dat het om een groot menselijk drama gaat.

Deze mensen hebben hun steden moeten ontvluchten, hun huizen zijn kapotgeschoten en ze hebben alles moeten achter laten. Zij hebben de fascisten niet gevraagd naar hun gebieden te komen. Zij wilden gewoon in het oosten leven zoals ze dat gewend waren zonder inmenging van het gepeupel dat met Westerse steun en Westers geld in Kiev aan de macht is gekomen. Het was niet teveel gevraagd. Maar blijkbaar wel voor de Kiev junta en hun westerse meesters. Over dit hele drama kom je geen woord tegen in de Nederlandse media. Over de nachtelijke luchtaanvallen, de fosforbommen en de fascistische onderdrukking in steden zoals Odessa, waar het tuig van de 'Rechtse Sector' gewoon zijn gang mag gaan, tot aan moorden toe. Ieder die dit niet gelooft hoeft maar even op internet rond te kijken, er zijn heel veel filmpjes die laten zien wat er werkelijk gebeurd.

Voor het geval er toch nog iemand is die het nog steeds niet weet: midden in Europa, maar een paar uur bij ons vandaan is een heuse oorlog gaande en worden dagelijks deze misdaden begaan. Ongestraft en zonder dat er aandacht aan wordt besteed. En wat zien wij op onze TV-schermen? Een stel hypocriete westerse leiders, met Merkel vooraan, die een slag uit de Eerste Wereldoorlog staan te gedenken. Ze staan te zaniken over vrede en democratie terwijl ze een aantal kilometers verderop mede schuldig zijn aan de moorden die daar worden gepleegd. Met herdenken is niets mis, maar als het alleen maar wordt gebruikt als een rookgordijn om de huidige oorlog uit zicht te houden mist het iedere inhoud en wordt het een diepe belediging voor de slachtoffers van toen en nu. Laten we niet vergeten dat de oorlog van toen werd begeleid door dezelfde leugens die we nu horen.

Tijdens al deze ceremonies is er geen woord over voor de vluchtelingen. Voor vluchtelingen uit Syrië en andere gebieden werden grote media-acties gehouden, omdat deze vluchtelingen pasten in de Westerse propagandastrijd tegen de Syrische leiding. De mensen uit de Donbass gebieden, die hun huizen moeten verlaten, passen natuurlijk niet in die propaganda. De Westerse leiders zijn immers zelf verantwoordelijk voor hun vlucht. Zij leveren de wapens aan Kiev die vervolgens tegen de burgers worden ingezet. Dus voor de vluchtelingen van dit conflict geen hulpacties, geen jammerende toespraken en geen Giro 555. Het is duidelijk dat de ene vluchteling de andere niet is. Gelukkig dat deze mensen Rusland hebben waar ze tenminste nog een beetje veiligheid kunnen vinden. Als het aan het westen lag mochten ze gewoon creperen. Ook de Nederlandse regering werkt daar aan mee. Ook Rutte en Timmermans hebben op dit gebied bloed aan hun handen. En de oppositie? Ook daar is het stil, weer angstwekkend stil. Wie zwijgt, stemt toe zullen we maar zeggen.

Het is dus niet verwonderlijk dat de mensen in het oosten van de Oekraïne terugvechten. Dat ze ieder wapen oppakken die ze maar vinden kunnen om hun huizen, hun families en hun gebieden te verdedigen. Dat ze daarbij ook de hulp van Rusland accepteren. Dat is zonder meer niet verwonderlijk, want zouden wij in de zelfde situatie niet hetzelfde doen? Zouden we niet dezelfde keuze maken? Maakten de mensen die hier in de Tweede Wereldoorlog in het verzet gingen niet precies dezelfde keuze? Want wat is het alternatief? Vluchteling worden en de fascisten dan maar hun gang laten gaan? Het is intussen duidelijk dat de mensen van Donbass op niemand in het Westen kunnen rekenen, of ze nu terugvechten of vluchten. Sterker nog: het is het Westen van Obama, Merkel, Cameron en Rutte die hen dit aandoet.

Blijft de vraag waarom deze mensen dit wordt aan gedaan. Is het alleen maar zodat Obama en Merkel koning kunnen kraaien in Kiev of gaat deze oorlog nog veel groter worden? De kans op het laatste is jammer genoeg groot. Veel te groot. Figuren als Obama en Merkel, Cameron en ja, ook Rutte, plus de systemen die achter hen staan, bouwen hun macht op stromen van bloed en stapels lijken. Zij zijn oorlogsmisdadigers en massamoordenaars, zoals Bush en Blair, Thatcher en Nixon dat voor hen waren. En dit zijn nog maar een paar namen. Deze oorlogsmisdadigers komen over het algemeen niet voor een rechtbank, maar kunnen in vrijheid genieten van de vruchten van hun misdaden. Ze worden er zelfs voor geëerd. Daarom is het beter om de wapens op te pakken en terug te schieten als dit soort figuren te dichtbij komen. Dat doen de mensen in het oosten van de Oekraïne nu en ze hebben het grootste gelijk van de wereld. Zij hebben niet voor deze oorlog gekozen, maar ze verdienen wel onze steun om hem met een overwinning te beëindigen. Zij willen een andere wereld, net als wij. Daarom ook staan ze niet alleen als het om de gewone mensen gaat. En dat legt veel meer gewicht in de schaal dan de steun van de schijnheilige barbaren die zich wereldleiders noemen. Een systeem dat is gebouwd op bloed zal uiteindelijk in datzelfde bloed stikken. En precies die dag kan niet snel genoeg komen.

Uit: Het Rode Vaandel