AFVN

Toespraak van Guus Duppen, voorzitter van het Amsterdamse 25 Februaricomite van de vakbond Abvakabo Amsterdam tijdens de Herdenking van de Februaristaking 1941 in 2014:

Geachte aanwezigen,

Ik heet jullie namens het Februari-comité van de AbvaKabo-FNV van harte welkom op deze herdenking van de Februaristaking die plaatsvond in 1941.

Ik heet ook welkom: Drie jonge Theatermakers van Barbaren & Co Jair, Olivia en Joke. Zij verzorgen het Cultureel intermezzo.

De drie gastsprekers van vanmiddag zijn:
Mariette Patijn, Lid Dagelijks Bestuur FNV in Beweging
Sadet Karabulut,Lid Tweede Kamer SP (socialistische Partij)
En Max van den Berg, medeoprichter Verzetsmuseum, Hij zal het woord voeren bij de kranslegging in de Putsgang.

Wie ik niet meer welkom kan heten is JAN MOELEE. Jan was 91 jaar en een dag voordat hij 92 zou worden overleden Hij was nog volop actief in ons comité.
En heeft tot het laatst toe meegeholpen aan deze biieen komst.
Wij zullen zijn wijze lessen en adviezen missen.
Ik verzoek U een minuut stilte in acht te nemen.

Het is alweer 73 jaar geleden dat Amsterdamse arbeiders werkzaam bij de Gemeentetram, stratenmakers en de stadsreiniging gehoor gaven aan de oproep van de toen illegale CPN (om te protesteren tegen de terreur van de Duitse bezetter tegen
de joodse medeburgers) en het werk neerlegden.
De Februaristaking was een protest van de Amsterdamse bevolking tegen de razzia's van de Duitsers.
Honderden joodse mannen waren als beesten bijeengedreven en naar Mauthausen afgevoerd.
De verontwaardiging over deze racistische handeling was zo groot en algemeen, dat de staking zich uitbreidde naar gebieden rondom de hoofdstad.
Zoals Weesp, Hilversum, Zaanstreek, Kennemerland, IJmuiden en Utrecht.

De staking was de eerste massale openlijke verzetsactie in bezet Europa en als zodanig werkte deze als een fakkel die hielp om het illegale verzet een extra stimulans te geven.

Het Nederlandse volk leerde in die dagen op gruwelijke wijze niet alleen het fascisme maar ook het Duits militarisme kennen. Want op de tweede stakingsdag werd er op groepjes van stakers in de stad geschoten. Er vielen gewonden en doden. Je moest wel over moed beschikken om te gaan staken in die tijd onder die omstandigheden.

Voor ons als vakbond is het belangrijk om te blijven herdenken en niet alleen als een eerbewijs aan de stakers. We willen vooral een signaal afgeven om waakzaam te zijn en te blijven. De staking was een uiting van saamhorigheid en solidariteit. Wij denken dat het ook in de huidige tijd van groot belang is solidair met elkaar te blijven. Maar al te vaak wordt geprobeerd groepen in de maatschappij tegen elkaar op te zetten.

Meer dan een miljoen mensen leven beneden de armoedegrens. En terwijl men beweert dat het beter gaat met de economie en de woningmarkt, zijn er nog steeds mensen die gedwongen worden hun huis te verkopen omdat de hypotheek niet op te brengen is, vanwege toenemende werkloosheid. Eenmaal werkloos, kom je niet meer aan de slag. De werkloosheid is gestegen naar 8.6%.

Er is dus een negatieve voedingbodem aanwezig waarin allerlei groepen tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden. Jongeren tegen ouderen. Nederlanders tegen buitenlanders. Daarbij hebben we ook te maken met een PVV die daar op inspeelt en gebruik maakt van de onderbuikgevoelens die onder mensen leven, en deze aanscherpt.

Wilders reist de wereld af om zijn verwerpelijke ideeën aan de man te brengen. Terwijl hij zegt tegen Europa te zijn wil hij wel een rechtsfront in Europa vormen en wat dat kan betekenen heeft de gechiedenis ons geleerd. Hij heeft geen enkele oplossing voor de problemen die er zijn, hij wil iedereen het land uitzetten die er maar vreemd uitziet of een ander geloof heeft. Het fascisme van toen maakte gebruik van zo'n sfeer. En dat moet voorkomen worden.

Herdenken alleen zal niet genoeg zijn. Op alle fronten racistische uitspraken bestrijden is nodig. Bovenal is het nodig de problemen van de mensen echt op te lossen. En daarin zullen de vakbonden een vooraanstaande rol moeten vervullen.

Ik wil het woord geven aan Mariette Patijn

 


HOME