AFVN

Journaal, Nieuwsuur en Stand.nl zetten discussie over 4 mei kracht bij

HILVERSUM, 14-03-2014 - De discussie over de 4-mei-herdenking is door het NOS Jounaal, Nieuwsuur en Stand.nl van Radio 1 stevig op de nationale agenda gezet.

Alles draait om de vraag of op de Dodenherdenking op 4 mei alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog moet herdenken. Zowel het Journaal als Stand.nl melden echter niet dat de Dodenherdenking ooit louter is opgezet voor WO2 en pas in de jaren daarna werd uitgebreid.

Verder dringen Joodse organisaties, de Raad van Kerken en het Contactorgaan Moslims en Overheid in Nieuwsuur aan op een 'zuivere' herdenking. Al eerder hebben slachtofferorganisaties uit WO2 zoals het Int. Dachau Comité soortgelijke standpunten uitgedragen, bijgevallen door o.m. de AFVN/Bond van Antfascisten, en deze website.

Hanneke Gelderblom van de Libnerale Joodse Gemeente Den Haag, ex-senator van D66, is voorzitster van het Joods-Christelijke Cairo-overleg.

In Stand.nl zei zij: "Het is een misverstand dat herdenking alleen gericht is op Joden. WO2 was een oorlog waarin mensen vermoord werden om wie ze waren, niet wat ze deden. Bij de discussie over veteranen wordt vaak de indruk gewekt dat wij dat niet belangrijk vinden, maar ik doe een oproep aan de veteranen om met ons te overleggen. Mensen in WO2 werden overweldig, hadden geen keuze. Veteranen hadden wel een keuze."

Nu heeft de overheid via het overheidsorgaan Nationaal Comité 4 en 5 mei bepaald dat de jaarlijkse Dodenherdenking niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht, maar ook de Nederlandse burgers en militairen die sdindsdien bij vredesoperaties na 1945 om het leven kwamen, zoals in Korea, Bosnië, Libanon en Afghanistan.

Volgens de AFVN/Bond van Antifascisten en een aantal andere slachtofferorganisaties moet de herdenking weer 'zuiver worden.Ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vindt dat.

Directeur Esther Viet benadrukt dat het "een unieke gebeurtenis" is; de herdenking van de slachtoffers raakt volgens haar nu "ondergesneeuwd". Voet vindt dat de slachtoffers van na 1945 op Veteranendag herdacht moeten worden.

Het Veteranenplatform is het niet eens met de organisaties. Voorzitter Hein Scheffer zei dat Veteranendag geen herdenkingsdag is, maar een dag waarop veteranen erkenning krijgen. Ook vindt hij dat de Dodenherdenking anders "te geïsoleerd" wordt, omdat er steeds minder mensen een band mee hebben. Scheffer vindt ook dat doden uit alle oorlogen gelijk zijn.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is belast met de organisatie van de Dodenherdenking en houdt een serie maatschappelijke discussies over de vraag of het alleen om 4 mei of niet moet gaan.

Voorzitter Joan Leemhuis-Stout zegt in een reactie op het voorstel van de organisaties dat het een belangrijk signaal is "dat wij in onze gedachtewisseling buitengewoon serieus nemen".

Vorig jaar heeft het Nat. Comité zich vanwege de naziherdenking inVorden op 4 mei uitdrukkelijk uitgesproken, dat er alleen slachtoffer herdacht moeten worden.

De afgelopen jaren was er veel discussie over de invulling van Dodenherdenking. Zo wilde de gemeente Bronckhorst in Vorden ook op 4 mei direct na 8 uur langs de graven van nazi-Duitse militairen lopen.

Daar kwam veel verzet tegen, van de AFVN.Bond van Antfascisten, Nieuws-wo2.tk, oud-verzetsorganisaties, Joodse organisaties en ook van Duitse antifascisten die een delegatie naar Vorden stuurden. Deze nam deel aan een herdenking bij het monument voor de gevallenen in het dorp. .

In 2012 was er een plan om een 15-jarige scholier een gedicht voor te laten dragen over zijn oudoom, een oud-SS'er. Ook dat plan werd uiteindelijk geschrapt. Hanneke Gelderblom zegt dat zij dat eenprachtig gedicht vindt, dat bijvoorbeeld in scholboekjes thuishoort omdat het laat zien hoe het voelt als je net zo heet als je oudoom.

Argumenten voor een zuivere 4-mei

-Aparte karakter WO2: nooit eerder in onze geschiedenis werden willekeurige groepen met uitroeiing bedreigd - op 25 februari herdenking we bijv,. Februaristaking, en niet de ambtenarenstaking uit 1983, de AH-staking van maart 2013 of alle andere stakingen

-WO2 was grootste ramp uit onze geschiedenis - verdient ook daarom aparte plaats

-Herdenking is ook cultureel erfgoed: we moeten de bedoeling van stichters respecteren, zowel 4 mei als monument op de Dam; we gaan ook geen figuren toevoegen aan bijv. de Nachtwacht

-Overheid is niet eigenaar van herdenking en moet inhoud niet bepalen - laat staan verdraaien; denk bijv. aan plan overheidsinstelling NatCom om in 2012 SS-gedicht te laten voorlezen op Dam; of rare dwaling om gesneuvelde nazi-Duitsers te herdenken in Vorden op uitgerekend 4 mei; daar is 11 november voor

-Herdenkingen moeten duidelijk en herkenbaar zijn; in Leiden wordt op 3 oktober het Leids ontzet herdacht, op 15 augustus de in Den Haag het eind evan de oorlog in Indië - overigens particuleir georganiseerd

-Argument van veteranen voor opname is beperkt en miskent aparte karakter WO2: terreur en volkerenmoord

-Wie andere groepen wil herdenken: ga je gang; er zijn talloze voorbeelden: vrouwendag 8 maart, de Holocaust-herdenking 27 januari, Kirstallnacht 9 november, etc, het Nijmeegse bombardement uit 1944 op 22 februari - en daarherdenken ze niet allee bombardementen

-4 mei is ook herdenking tegen fascisme, volkerenmoord, naziterreur


HOME