AFVN

Kritiek op Nederland om racisme

15 oktober 2013 - Nederland moet meer doen tegen racisme in de samenleving. Dat schrijft de Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa (ECRI) in haar vierde rapport over Nederland.

De commissie vindt dat een racistisch motief bij een misdrijf als verzwarende omstandigheid moet gaan gelden. Ook moet er een nationale strategie komen tegen discriminatie op grond van ras.

Volgens de ECRI is er sinds het vorige verslag uit 2008 vooruitgang geboekt bij de bestrijding van racisme, maar blijven er punten van zorg.

De ECRI vindt het een slechte zaak dat er wordt bezuinigd op anti-discriminatiebeleid en projecten tegen discriminatie. De commissie wil verder dat er een einde komt aan uitbuiting van uitzendkrachten die niet in Nederland wonen, bijvoorbeeld van Poolse arbeiders in de agrarische sector.

Islam, Oost-Europeanen en Roma afgeschilderd al bedreiging
Het is de commissie verder een doorn in het oog dat "bepaalde politici en media" de islam en moslims, net als de komst van Oost-Europeanen, vaak afschilderen als bedreiging voor de Nederlandse maatschappij. Ook is er geen nationaal beleid om bijvoorbeeld Roma beter te integreren in de samenleving, staat in het rapport.

"De vestiging van Oost-Europeanen in Nederland en de aanwezigheid van de islam en moslims worden door politici en de media afgeschilderd als bedreigingen voor de Nederlandse maatschappij."

"De nieuwe eisen voor het inburgeringsexamen in het buitenland hebben onevenredig zware gevolgen voor laaggeschoolde echtgenoten, ouderen en ongeletterden, wat waarschijnlijk leidt tot een remmend effect op de gezinshereniging van deze mensen."

Nederland krijgt ook kritiek vanwege discriminatie bij sollicitaties, in de entertainmentindustrie en in voetbalstadions, waar geregeld antisemitische spreekkoren te horen zijn.

Relevante Links:
De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa publiceert nieuw rapport over Nederland

ECRI-RAPPORT OVER NEDERLAND

ECRI REPORT ON THE NETHERLANDS

RAPPORT DE L’ECRI SUR LES PAYS-BAS


HOME