AFVN

Tegen Militaire Interventie!
Oorlog is Geen Oplossing!
Handen af van Syrië!

Wij zijn een groep bezorgde burgers die tegen militaire interventie in Syrië zijn. Hierbij roepen wij de Nederlandse overheid op om zich in te zetten voor het vredesproces en zich tegen een militaire aanval uit te spreken. Militair ingrijpen zal de afschuwelijke situatie in Syrië niet verbeteren, alleen een staakt-het-vuren en een dialoog tussen de strijdende partijen kan het lijden beëindigen.

Een militaire interventie zonder mandaat van de VN-Veiligheidsraad is zonder enige twijfel illegaal en is in strijd met de meest fundamentele waarden en principes van het internationale recht. Als gastheer van internationale gerechtshoven en tribunalen zou Nederland een voorvechter moeten zijn van het naleven van het volkerenrecht. Als hoofdstad van internationale vrede en veiligheid, moet er juist vanuit Den Haag een sterke oproep zijn voor een wapenstilstand en voor vredesbesprekingen tussen de betrokken partijen.

Aangezien de NAVO beslissingen maakt door middel van consensus zal een Nederlands bezwaar kunnen voorkomen dat de NAVO een militaire interventie begint. Bovendien speelt Nederland nu al een rol in het conflict vanwege de aanwezigheid van Nederlandse patriot raketten en militairen. Indien er een militaire interventie in Syrië komt zal het onvermijdelijk zijn dat deze raketten en militairen betrokken raken bij het conflict. De Nederlandse overheid kan er dus niet meer omheen: zij moet zich uitspreken tégen militair ingrijpen.

De internationale gemeenschap heeft meer keuzes dan alleen militair ingrijpen of hopeloos toezien. De overduidelijke derde optie is de hervatting van de afgeblazen vredesbesprekingen in Genève. De Nederlandse overheid kan haar goede betrekkingen met landen die een invloedrijke rol spelen in het conflict gebruiken om deze vreedzame optie kracht bij te zetten.

De miljoenen vluchtelingen binnen Syrië en in de regio zullen door middel van een militaire interventie niet geholpen worden. Het zal de stroom vluchtelingen zelfs alleen maar vergroten. Een wapenstilstand daarentegen zal hulporganisaties de kans geven om humanitaire hulp te bieden die het Syrische volk hoog nodig heeft.

Om onze oproep aan de Nederlandse overheid kracht bij te zetten, vragen we iedereen om zich aan te sluiten bij demonstraties en andere acties tegen militaire interventie. Ook vragen we iedereen deze verklaring te verspreiden.