AFVN

Plan 4-5 mei-comité mist belangrijke zaken

AMSTERDAM, 7-10-2014Het jongste plan voor de herdenkingen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei mist enkele belangrijke punten. Het comité noemt in 22 pagina’s nergens het fascisme als bron van de ellende van de Tweede Wereldoorlog. Ook noemt het comité nergens vreemdelingenhaat, racisme, en discriminatie.

Dat zegt woordvoerder Arthur Graaff van de AFVN/Bond van Antifascisten. Het plan werd gisteren uitgegeven door het comité, dat een overheidsinstelling is. Het comité wil de komende vijf jaar volgens het plan wel de nadruk leggen op de Tweede Wereldoorlog, en van 5 mei een vaste vrije dag maken.

Graaff: “Het is goed dat het comité veel aandacht schenkt aan WO2 – maar het comité schrijft er niet bij dat dit de grootste ramp was die Nederland ooit is overkomen, met ongeveer 300.000 doden. En het noemt niet hedendaagse vreemdelingenhaat, of racisme en discriminatie, die sterk verwant zijn aan fascisme.

Ook vergeet het comité ten onrechte de opkomst van neonazi's in Duitsland en in het Europees parlement, een onverdraagzaam en gevaarlijk rechts regime in Hongarije, en de aanstaande meerderheid van het Front National in Frankrijk – allemaal zaken die direct verbonden zijn met fascisme.”

Het bevalt de AFVN evenmin dat het Nederlandse verzet er in het plan nogal bekaaid vanaf komt. “De indruk wordt gewekt dat het Nederlands verzet niet zoveel voorstelde, terwijl er drie unieke kanten aan zitten: de Februaristaking als enige staking ooit in heel bezet Europa tegen de Jodenvervolging; de onderduik van 350.000 mensen, ook uniek in bezet Europa, en relatief het hoogste aantal Jodenredders uit de hele oorlog,” zegt Graaff, zelf zoon van een Februaristaker.

Het comité wil ook meer aandacht schenken aan de Europees-Nederlandse slachtoffers van de oorlog in Indonesië.

Graaff: “Dat waren er 200.000, en volgens sommigen waren zij koloniale onderdrukkers. Zij hebben echter fors geleden en kwamen in kampen terecht, en hebben een herdenking op 15 augustus in Den Haag.

Maar over de 3 miljoen Indonesische burgerslachtoffers hoor je niemand van het comité of de Indische gemeenschap. Terwijl het toch een rijksambtenaar was, in de persoon van dr L. de Jong, in zijn uitgebreide geschiedenis van de oorlog, die dit getal opvoert en de enorme ellende van de gewone niet-blanke Indonesiërs beschrijft.”

De AFVN zal het bestuur van comité benaderen voor verder overleg. De AFVN wil ook graag dat het volkomen unieke karakter van de oorlog blijkt uit de manier van herdenken. Al langer dringen de antifascisten en enkele andere organisaties zoals de Vriendenkring Mauthausen aan op het uitsluitend herdenken van slachtoffers van WO2 op 4 mei, en niet tegelijk met gevallenen van allerlei andere gewapende conflicten.


Zie ook: dr L. de Jong, Het Koninkrijk etc., deel 11b, band 2, hoofdstuk 7, 'Uitgemergeld Indië' (pag. 497-537 gedrukt epop[ulaire versie

Klik hier voor PDF op site van het NIOD (wetenschappelijke editie, pag. 519 op het paginabeeld, pag. 18 vd PDF)

Artikel verscheen eerder ook op http://nieuws-wo2.tk/


Zie ook: Kom ook en debatteer mee over 4 en 5 mei!