AFVN

Premier Rutte onderscheidt Haarlemse zusters Oversteegen

DEN HAAG, 16-04-2014 - “U bent allebei heldinnen. Een beter woord is er niet.” Zo noemde premier Mark Rutte gisteren de verzetsvrouwen en vriendnnen van de communistische verzetsvrouw Hannie Schaft, de Haarlemsen Truus Menger-Oversteegen en Freddie Dekker-Oversteegen. Zij waren lid van de communsitsiche Raad van Verzet (RVV).

Foto rechts: Freddie Dekker-Oversteegen (links) Truus Menger-Oversteegen en premier Mark Rutte. Foto Defensie.

Voor hun verzetswerk tijdens de oorlog ontvingen de zussen van de minister-president het Mobilisatie-Oorlogskruis, zo meldt het ministerie van Defensie. Dit is een militaire onderscheiding die ook aan actieve verzetsmensen uitgereikt wordt, hoewel die nooit officieel militair waren.

In de Wikipedia-biografieën van beide zusters wordt abusievelijk vermeld dat zij het Verzetsherdenkingskruis hebben gekregen.

“Het is boven elke twijfel verheven dat ook u beiden blijk hebt gegeven van bijzondere moed”, zo zei de premier tegen de zusters Truus (nu 90) en Freddie (nu 88). “Dankzij u, en dankzij mensen als u, leven wij sinds 1945 in vrijheid; de grootste verworvenheid van onze rechtsstaat.”

De dames uit het communistisch verzet waren volgens Defensie verrast dat Rutte hen na al die jaren de onderscheidingen kwam opspelden. “Ongelofelijk mooi!” reageerde Freddie. “Een geweldige eer om deze onderscheiding uit handen van de minister-president te krijgen.” Haar zus Truus sloot zich daarbij aan: “Ik ben buitengewoon vereerd. Dit zie ik als een erkenning voor de rol van de vrouwen in het verzet.” Bovendien was de waardering voor het communistische verzet beguin jaren '50 vanwege de Koude Oorlog steeds minder geworden.

De zusters waren 16 en 14 jaar oud toen ze zich aansloten bij het verzet. Met hun moeder Trijn verspreidden ze in Haarlem pamfletten en affiches. Later raakten ze ook betrokken bij het gewapend verzet tegen de Duitse bezetter. Truus oversteegn pleegde met hannie Scahft een moordaanslagen op politieman Willem Zirkzee en op de kapper Ko Langendijk. Deze succesvolle IJmuidenaar was voor de Sicherheitsdienst gaan werken. Na de oorlog werd Truus beeldhouwster.

Het Mobilisatie-Oorlogskruis kan uitgereikt worden aan mensen die tijdens de oorlog werk verrichtten in het belang van het Koninkrijk. De medaille wordt tegenwoordig zelden toegekend. Premier Rutte kenschetste de uitreiking van de onderscheiding “niet minder dan een daad van historische rechtvaardigheid” en “symbool voor de dankbaarheid van de natie”.