AFVN

Uitnodiging Herdenking

Beste mensen,

Stichting Spanje 1936-1939 nodigt u uit voor de jaarlijkse herdenking van de Spaanse Burgeroorlog en met name de Nederlandse deelnemers aan de Internationale Brigades.

De herdenking vindt dit jaar plaats op donderdag 21 mei 2015 van 11:00 – 12:00 in het Bredero College, Buiksloterweg 85 te Amsterdam.

Programma:
1. Opening door de heer Peter van Hameren, locatiedirecteur.
2. Toelichting van Giny Klatser op de oprichting van de Stichting Spanje
1936-1939.
3. Yvonne Scholten over de voortgang van het project Digitaal Platform
Spanjestrijders.
4. Gedichten voorgedragen door leerlingen.
5. Muziek uit de Spaanse Burgeroorlog
6. Een van de auteurs zal iets vertellen over het boek “De oorlog begon in Spanje”.
Na afloop van het programma (rond 12 uur) zullen we gezamenlijk naar het monument aan de overzijde gaan voor de kranslegging en aansluitend 1 minuut stilte.

Zoals elk jaar zal ons na de herdenking een lunch worden aangeboden door het Bredero College.
Gezien de grote belangstelling verzoeken wij u ons door te geven of u aan de lunch wilt deelnemen. Dit om teleurstelling te voorkomen. Dit kan per email : spanje3639@gmail.com of schriftelijk/telefonisch bij
mevr. G.Klatser, Hogewerf 181, 1082 ND, telefoon 020-6464795.

Na de lunch bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het Symposium. “Vrijheid daar strijd je voor”. Zie hieronder voor meer informatie.
Toegang tot beide bijeenkomsten is gratis, maar uw bijdrage in de kosten wordt bijzonder op prijs gesteld.
Het gironummer is NL 96 INGB 0006696045 t.n.v. Stichting Spanje 1936-1939.
Hopelijk tot ziens op 21 mei a.s.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Stichting Spanje 1936-1939
G.. Klatser-Oedekerk (voorzitter)
R. Dijkstra (secretaris)
H. van der Hall-Hordijk (penningmeester)

Uitnodiging Symposium

“Vrijheid daar strijd je voor”
Symposium 21 Mei 2015
Van 14.00 – 17.00 uur
Bredero College Amsterdam

Beste mensen,

Stichting Spanje 1936-1939 nodigt u uit om op donderdag 21 mei a.s. het Symposium “Vrijheid daar strijd je voor” bij te wonen. Op dit symposium zullen onderstaande sprekers verschillende aspecten van de Spaanse Burgeroorlog belichten.
1. Yvonne Scholten journalist/auteur
2. Dr. Hans Schippers (NIOD)
3. Prof. Dr. Henk Driessen (Radboud universiteit Nijmegen)
4. Dr. Gijs Mulder (Radboud Universiteit Nijmegen)
5. Andrew Niemeijer(Vrije Universiteit)

De Spaanse Burgeroorlog is al meer dan 75 jaar geleden afgelopen, en toch is de strijd nog niet voorbij. Nu nog steeds zijn er mensen die strijden om de waarheid over de oorlog boven water te krijgen, om de herinnering aan de strijd levend te houden en om de met bloed betaalde lessen aan volgende generaties door te geven.

Dit gebeurt niet alleen in Spanje zelf, maar ook in een groot aantal andere landen, waaronder Nederland. In Nederland is de oorlog bij slechts weinig mensen bekend en hij dreigt dan ook voorgoed uit het collectieve geheugen te verdwijnen.
Momenteel zijn er verschillende projecten die dit tegen proberen te gaan; die actief het verleden levend proberen te houden en vergeten gebeurtenissen weer aan het licht brengen. Een belangrijk onderdeel hiervan is uiteraard: hoe zorg je er voor dat deze kennis doorgegeven wordt? Hoe breng je iets verschrikkelijks als een oorlog over op een jongere generatie?

De Stichting Spanje 1936-1939 werkt hier actief aan mee. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website : www.spanje3639.org

Uw aanwezigheid bij het symposium, dat aansluit op de jaarlijkse herdenking van de Spaanse Burgeroorlog, wordt zeer op prijs gesteld.

Voor de uitnodiging voor de herdenking en verdere informatie omtrent de sprekers en het door hen behandelde thema verwijzen wij u graag naar de bijlage hieronder.

De deelname aan het symposium is gratis. Wij willen u verzoeken om u aan te melden via email spanje3639@gmail.com of schriftelijk/telefonisch bij mevr. G. Klatser Hogewerf 181 1082 ND Amsterdam tel. 020-6464795.
Een bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld. Gironummer NL 96 INGB 0006696045 t.n.v. Stichting Spanje 1936-1939.
Wij hopen u 21 mei a.s. te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Stichting Spanje 1936-1939
G. Klatser-Oedekerk (voorzitter)
R. Dijkstra (secretaris)
H. van der Hall-Hordijk (penningmeester)

Ter inleiding
In Spanje wordt de herinnering aan de Spaanse Burgeroorlog niet bedreigd
door een gebrek aan interesse, maar door een geforceerd vergeten dat de
nalatenschap van de pacto del ovido uit 1975 nog steeds van invloed is op
de Spaanse politiek. Als gevolg hiervan is het verleden nooit echt verwerkt
en zijn de effecten van de oorlog nog steeds merkbaar. Ook zijn er nog veel
slachtoffers die vermist zijn of van wie het lichaam begraven is in een
anoniem graf. Er zijn steeds meer projecten met als specifiek doel het
vinden van vermiste familieleden. Hier wordt echter vaak met enige
weerstand op gereageerd en het moet inmiddels zonder regeringssubsidie
gebeuren. In dit symposium komen deze onderwerpen aan bod in een serie
presentaties van verscheidene experts met als doel de bezoekers inzicht te
geven in de manieren waarop de Spaanse Burgeroorlog nog steeds
doorleeft.

De Sprekers

Yvonne Scholten (Journalist/Auteur)
Yvonne Scholten werkte als buitenlandcorrespondente in Italië en als
radioprogrammamaker voor Vara en NPS. In 1986 maakte ze voor de
VPROradio een uitzending over Nederlandse vrijwilligster in Spanje Fanny
Schoonheyt. In 2011 schreef Yvonne het boek Fanny Schoonheyt: Een
Nederlands meisje strijdt in de Spaanse Burgeroorlog. Haar nieuwe boek gaat
over Bart van der Schelling, een Nederlandse vrijwilliger die bij de
Amerikaanse Abraham Lincoln Brigade meevocht in de Spaanse
Burgeroorlog. Yvonne zal spreken over haar project, Digitaal Platform
Spanjestrijders. dat probeert een zo compleet mogelijk overzicht te geven
van alle Nederlandse vrijwilligers in de Spaanse Burgeroorlog.

Dr. Hans Schippers (NIOD)
Hans Schippers is onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogs
Documentatie (NIOD) waar hij onderzoek doet naar de Verzetsgroep
Westerweel. Onder de verscheidene verzetsactiviteiten van de Westerweel
groep viel ook het opvangen van vluchtelingen uit Spanje na de Spaanse
Burgeroorlog. Zijn boek hierover zal binnenkort gepubliceerd worden. In
zijn presentatie geeft Hans een voorproefje, waarbij hij extra aandacht zal
besteden aan de connectie met Spanje.

Prof. Dr. Henk Driessen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Henk Driessen is cultureel antropoloog en hoogleraar mediterrane studies
bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Henk zal spreken over zijn boek
Terug naar de Spaanse Burgeroorlog: etnografie en het onvoltooid verleden.
Hierbij zal hij ingaan op de huidige situatie in een dorp en plattelandsstad
in het zuiden van Spanje.

Dr. Gijs Mulder (Radboud Universiteit Nijmegen)
Gijs Mulder is Universitair docent Romaanse Talen en Cultuur aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij zal zich in zijn presentatie
concentreren op de wet Memoria Historica (Historisch geheugen) . Deze wet
biedt erkenning aan de slachtoffers van de misdaden, gepleegd door het
Franco regime .Tevens zal hij spreken over de recente opgravingen en
zoektochten naar graven van deze gevallenen.

Andrew Niemeijer (Vrije Universiteit)
Andrew Niemeijer is docent Engels op de OSG in Hoorn. In 2009 is hij
verkozen tot leraar van het jaar. Sinds 2012 ontvangt hij een Promotiebeurs
voor leraren en is hij bezig met zijn Ph.D. onderzoek: “Bards and bloggers of
war: tradition and evolution in war literature (1914-2014)”. Andrew zal
spreken over het zo effectief mogelijk overbrengen van oorlogsgeschiedenis
op leerlingen in het Middelbaar Onderwijs.

Locatie

Het symposium zal plaatsvinden in het gebouw van het Bredero College. Dit is
eenvoudig bereikbaar door vanaf de achterzijde van het Amsterdam Centraal Station de
veerpont te nemen naar de Buiksloterweg Vanaf de aankomststeiger van de pont is het
ca. 10 minuten lopen.
In de omgeving van de school geldt een blauwe parkeerzone van max. 2 uur.
Adres: Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam.