AFVN
Demo tegen politiegeweld

Toespraak Antifascistische Oud-Verzetsstrijders Nederland / Bond van Antifascisten (AFVN/BvA) bij de herdenking van Ihsan Gürz
Beste vrienden, luisteraars, medestanders en opposanten,

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor de organisatoren en u VOOR de herdenking van Ihsan Gürz.

Mijn waardering, omdat jullie durven HET racisme aan de kaak te stellen.

Er vallen wat slachtoffers in Nederland door toedoen van de politie. En het is altijd de schuld van de slachtoffers, maar absoluut niet van de Politie. Ja, want die dekken elkaar altijd, zo ook de rijksrecherche. Er is in Nederland volgens ons nog nooit een politieambtenaar veroordeeld voor racisme.

In Nederland zijn burgers en MET NAME allochtonen helemaal vogelvrij!!

Ihsan Gürz is door racistisch politiegeweld in de politiecel overleden.

Het racistisch geweld, vernielingen en bedreigingen komt in Nederland al tientallen jaren stelselmatig voor.
Maar de Nederlandse overheid ontkent regelmatig dat dergelijke misdrijven een racistisch karakter hebben. De overheid bagatelliseert telkens het racistisch geweld.

Want: Racisme benoemen is het nieuwe Taboe in Nederland.
Er heerst in Nederland een klimaat waarin het woord racisme zo beladen is.
Een taboe dat men afdoet als valse beschuldiging van over gevoelige mensen die makkelijk klagen en HET slachtoffer uithangen.

Uit angst voor stemmenverlies durven de meeste politieke partijen geen stelling te nemen tegen het dagelijkse racisme.

We staan hier bij het politiebureau waar Ihsan Gürz onder grote vraagtekens om het leven is gebracht. Hij is het zoveelste slachtoffer van racisme.

En als we hem en andere slachtoffers vandaag herdenken, dan zijn we verplicht de strijd tegen het racisme voort te zetten.
Waarom zouden wij vandaag toelaten dat racisten de onschuldige weerloze burgers van het leven beroven?

De Nederlandse overheid verdraaid de feiten. De schuldigen van Ihsan Gürz worden als 'slachtoffers' voorgesteld. En Ihsan Gürz die zich enkel en alleen heeft verzet tegen het onmenselijke politiegeweld wordt als 'dader' voorgesteld. Dit is een toenemende repressie in Nederland.

Dames en heren. De wereld draait door, de crisis is lang niet ten einde!
In een tijd van economische crisis neemt de neiging toe om een zondebokken aan te wijzen.
De vinger wordt dan al snel naar een bepaalde groepen gewezen.

Nu is het moment dat solidariteit tussen bevolkingsgroepen juist versterkt moet worden.
Samen kunnen we de dagelijkse vreemdelingenhaat, die onze samenleving uitholt, bestrijden.

Het racisme benoemen. En net als bij de bestrijding van andere criminaliteit is er constante aandacht nodig van pers, politiek, maar ook van maatschappelijke organisaties zoals de vakbonden en kerken

Ik wil hier de politici en de media oproepen om zich bewust te worden van de impliciete boodschappen over de etnische groepen.
Politici en de media moeten zich beseffen dat zij daarin een grote verantwoordelijkheid en rol vervullen. Acties roepen reacties op. Sta stil en besef wat het betekent voor mensen om stelselmatig geassocieerd te worden met negativiteit. Om stelselmatig geproblematiseerd te worden. Wat planten we als samenleving in de harten van de jongeren uit de verschillende groepen? De politici en de media ZIJN medeverantwoordelijk voor deze gruwelijke daad.

Ik denk dat wij, u allen, elk individu, dag in dag uit een taak hebben, de nek uit te steken en waar nodig de hand in eigen boezem te steken om TER nagedachtenis AAN Ihsan, ons anti-racisme geweten hoog te houden.

Voor het Openbare Ministerie rest de taak om de daders op te sporen en voor het gerecht te brengen voor deze walgelijke racistische daad.

Niet verzetten tegen deze schandalen betekent medeplichtigheid aan de misdaad van racisme en discriminatie.

Stop racisme! Toen niet nu niet nooit meer fascisme!

Ik dank u voor uw aandacht.

Namens Antifascistische Oud-Verzetsstrijders Nederland / Bond van Antifascisten (AFVN/ BvA)
11 februari 2012

E:mail: firnerderland@gmail.com