AFVN

Ach ja, de baarmoeder

27 november 2014 - Ja, racisme bestaat in Nederland. En niet alleen in Nederland, racisme bestaat overal. Racisme kent geen grenzen en laat zich niet tegenhouden door verboden en maatregelen. Bijna iedere Nederlander weet dat racisme fout is, maar ook Nederlanders vervallen al te snel in oude fouten.

Je kunt een samenscholende roedel racisten een Partij noemen, maar daarmee is zo'n verzameling verstandelijk uitgedaagden natuurlijk nog geen politieke partij in de zin van een politieke beweging met democratische beginsels. Al menig redactioneel artikel hebben wij aan de eenmansbeweging van Geert Wilders gewijd. Telkens met dezelfde conclusie: de PVV is een ondemocratische, racistische beweging die misbruik maakt van de in ons land bevochten vrijheden.

Sinds het vertrek van Wilders uit de VVD, zijn moederpartij, is er sprake van een niets ontziende hetze tegen een bepaalde religie en tegen iedereen die, hoe onterecht ook, aan die religie gelinkt kan worden. Wij moeten geloven dat vrijwel alle kwaad in de wereld werd en wordt veroorzaakt door moslims. Ook de Turkse bakker om de hoek of de Marokkaanse groenteman worden door Wilders als criminelen beschouwd. Voor we het in de gaten hebben worden we op een dag allemaal verplicht om vijfmaal dagelijks met de kont omhoog op een kleedje te knielen. Dat wil Wilders ons doen geloven.

Zo rolt Wilders al ruim een decennium lang en hij weet van geen ophouden. Laat staan dat zijn toon milder wordt. De vrijheid in Nederland is zó groot dat het zelfs Wilders nauwelijks lukt de grenzen van het betamelijke te overschrijden. Of de "minder-minder" aanklacht ook daadwerkelijk tot een veroordeling zal leiden moet nog worden afgewacht, maar niemand kan verbaasd zijn als Wilders wordt vrijgesproken.

Ach ja, geschokt

Tijdens het debat over integratie misbruikte de Wildersvazal Machiel de Graaf zijn spreektijd met het oplezen van een betoogje dat hij overduidelijk niet zelf had geschreven. Hij las voor uit andermans werk en hij deed dat wonderbaarlijk slecht.

Maar zei De Graaf iets nieuws? Neen, hij zei niks nieuws. Oude wijn in nieuwe zakken. Alle moskeeën het land uit, de moslims erachteraan en iets over de baarmoeders van islamitische vrouwen.

De grote Nederlandse schrijver W.F. Hermans pakte dat toch slimmer aan. Hij liet zijn romanfiguur Lodewijk Stegman in Ik heb altijd gelijk het volgende zeggen:

"De katholieken! Dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk! Maar die naaien er op los! Die planten zich voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen. Die emigreren niet! Die blijven wel zitten in Brabant en Limburg met puisten op hun wangen en rotte kiezen van het ouwels vreten!"

Dit vond in 1952 plaats. Er volgde een strafproces. Hermans werd conform de eis van de OvJ vrijgesproken. Jaren later overkwam Pieter Waterdrinker hetzelfde. Hij liet zijn romanfiguur een Jood beledigen.

Nu zijn de bendeleden van Wilders natuurlijk geen auteurs en al helemaal geen romanfiguren, maar in Nederland kan en mag heel veel gezegd worden. Parlementariërs kunnen en mogen zelfs meer zeggen dan u en wij. Althans, zonder in de boeien geslagen te worden.

De vraag is of het baarmoederbetoog van De Graaf nieuw en onverwacht is. Dat is het geen van beide. Niet nieuw en zeker niet onverwacht.

Het is niet nieuw omdat dergelijke standpunten en de daaruit voortvloeiende misdadige maatregelen al eeuwenlang aan de orde van de dag zijn. Wij vinden dat weliswaar onbeschaafd en crimineel, maar te pas en te onpas duikt er af toe weer zo'n malloot op die het nodig vindt een onwelgevallig menselijk ras middels tenminste sterilisatie uit te roeien. Twee jaar geleden was de beroepsprovocateur Leon de Winter niet te beroerd om te betogen dat de Palestijnse kwestie het simpelst zou kunnen worden opgelost als de voorplanting maar gestopt zou worden.

Maar dat was dus een "grap" van de schrijver. Dat beweerde hij achteraf. Ach ja.

Was hetgeen De Graaf voorlas tijdens het debat in de Tweede Kamer onverwacht? Natuurlijk niet. Integendeel, er werd weer eens een grens gezocht, maar nog steeds blijkt die grens niet overschreden.

Kamerleden die beweerden "onwel" te worden van De Graaf's uitspraken hebben gewoon de afgelopen tien jaar niet zo goed opgelet. Sinds de Groep Wilders uit de baarmoeder van de VVD floepte is het gebruik van discriminerende taal en het verholen racisme eerder regel dan uitzondering in ons Parlement.

Wij moeten niets hebben van geschokte, verbijsterde of ontstelde Kamerleden. Dat doen ze maar in hun eigen tijd, buiten ons zicht en buiten gehoorsafstand.

Wij moeten ook niets hebben van het groeiend aantal politieke partijen dat op de uiterste rechter flank van het politieke spectrum staat te dringen om een graantje mee te pikken van het gepeilde electorale succes van de PVV. Dat vinden wij nog veel erger dan die hele voorstelling van De Graaf die even voor commotie zorgde.

De toon en de inhoud van PVV-betogen zullen niet milder worden, die worden alleen maar schandelijker. De standpunten op alle sociaal-maatschappelijke terreinen blijven, onopgemerkt, zo rechts als maar kan. En dat kan alleen maar omdat geen enkele andere politieke partij voor eens en voor altijd letterlijk afstand neemt van de aanwezigheid en de optredens van Kamerleden die er geen been in zien steeds dichter tegen volksnationalistisch fascisme aan te schuren. Dergelijk tuig van de richel verdient geen dialoog in ons Parlement.

Bron: DeWaarheid.nu