AFVN

VERKLARING VAN DE AFVN/BVA

Met afschuw heeft de AFVN/BvA kennis genomen van de barbaarse aanslag 7 januari 2015 op de redactielokalen van de Franse saritische krant 'Charlie Hebdo' waarbij 4 redactieleden - Georges Wolinski, Charb, Tignous et Cabu. - van hun leven beroofd werden.
In het hart van Parijs is door deze daad een aanslag gepleegd op de grondvesten waarop de Franse republiek gevestigd is: vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Met dit drama wordt een sfeer van angst gecreëerd in de Franse samenleving. Het maakt de weg vrij voor verdere uitbreiding van extreemrechts. Het schept een voedingsbodem voor verdere vreemdelingenhaat die al te lange tijd ontwikkeld wordt binnen Frankrijk. We moeten daartegen ook in Europa waakzaam blijven. Het is noodzakelijk dat de daders hun straf niet zullen ontlopen.

Onze gedachten gaan uit naar de families en vrienden die achterblijven. In naam van hun en de slachtoffers roepen we op tot versterking van comités in alle landen, ook in Nederland, die zich inzetten tegen elke vorm van facisme, vreemdelingenhaat en tegen terrorisme.


Anti-terreurtop van EU in Parijs bij elkaar.

Huichelachtige EU staatslieden en Arabische vrienden op de eerste rij van Parijse demonstratie.

Zelden waren zoveel hypocriete leiders op straat bij elkaar.

De massale aandacht die de regeringsleiders daarmee kregen kan in het voordeel uitpakken van een ontwikkeling die in tegenstelling staat met het gedachtegoed waar Charlie Hebdo voor stond op het moment dat zij zo ernstig getroffen werd.

In zoverre de EU er niet zelf de hand in heeft. Dat is ook al meer vertoond. Nu kunnen de touwtjes nog strakker worden aangetrokken want de strijd tegen de terreur waar ze zelf de hand in hebben gehad zal met volle kracht worden voortgezet. Het is dan ook niet voor niets dat de regeringsleiders eerst aan de anti-terreurtop deelnamen voordat zij zich lieten toejuichen in Parijs.

Het publiek lijkt (tijdelijk) bereid meer onderdrukking van overheidszijde te tolereren. Dat komt neer op nog meer mensen aan te houden, hun rechten inperken, privacy-schendingen en uitholling democatie en stap voor stap richting noodtoestand bewegen.

De demonstraties, hoe goed bedoeld ook, zijn daarvan onwillekeurig een uiting van een publiek die de dieperliggende oorzaken nog niet herkent noch onderkent. Zij waren grotendeels in een collectieve roes.

Een publiek dat hun grieven niet richt op de mede werkelijke oorzaak. Men heeft de mond vol van vrijheid van meningsuiting en democratie, terwijl repressie op de loer ligt.

'De Europese waarden in gevaar' zoals de staatslieden uitdrukken? Alsof die richtingbepalend zouden zijn. Het Handvest van de Verenigde Naties en de Rechten van de Mens, zijn op de eerste plaats richtinggevend. Een stukje geschiedenisles hier zou voor het begrip Europese waarden alleen maar schaamte opleveren. De meest aanwezige landen hebben een traditie van koloniale overheersing, vaak onder het aanroepen van religie en de laatste godsdienstoorlog in Noord-Ierland is nog altijd onderhuids aanwezig.

Bijzonder is dat voor de slachting op 22 juli 2011 in Oslo en Utoya van 77 met name jongeren door de fascist en Wilders adept Breivik geen enkele Europese leider de straat is opgegaan. Alsof deze progessieve jongeren ook niet voor het vrije woord stonden.

In een aantal landen van regeringsleiders die meeliepen bestaat geen vrij woord of democratie, zoals Saudi-Arabie en veel bondgenoten van Frankrijk in de wereld.

Hoor je nog iemand over het in gevaar brengen, tot afschaffen toe van de sociale verworvenheden en rechten van mensen die werken, werkloos of een pensioen hebben in de door de Europese Unie gedomineerde wereld en deels onderdrukte wereld?

De reactionaire kampioenen van het zgn. vrije woord en kapitaal staan vooraan om hun afschuw te tonen over de Parijse gebeurtenis en gaan over tot voortzetting van hun afkeurwekkend binnen- en buitenlands beleid. Hoeveel erger is het niet geworden in die landen na de inval van o.a. de NAVO in Irak, Libië, Syrië, Afghanistan, Joegoslavië, Oekraïne etc. Hoeveel doden zijn daar al gevallen voor het vrije woord? Hoeveel journalisten zijn daar al vermoord met de vanuit het westen georganiseerde oorlogsvoering.

Talloze terreurgroeperingen die al vele jaren her en der strijden met de wapens in de hand, werden en worden getraind, betaald en ingezet door de VS en Europese landen. Ook Oekraïne is daar recent aan toegevoegd. Niet verwonderlijk dus dat vroeg of laat de bliksem bij henzelf inslaat. Met name Frankrijk heeft met betrekking tot Syrië zeer veel schandelijke boter op het hoofd. Hetzelfde Frankrijk dat onder Sarkozy voorop liep met de moorddadige aanvallen op de burgerbevolking van Tripoli. De geest is uit de fles.

Dat desastreuze beleid binnenslands en daarbuiten, het voortgaan op die doodlopende weg, is natuurlijk gedoemd te mislukken, met mogelijk de verschrikkelijkste gevolgen van dien. Het imperialisme heeft dat met meerdere wereldoorlogen aangetoond. Oorlogen, vernietiging en afbraak na afbraak, het is hun enige uitweg.

De wereld is nog nooit zo onveilig geweest.

Een analyse over dit Parijse incident kan worden gebruikt bij een grotere analyse die publiekelijk kenbaar moet worden gemaakt over de betekenis van het huidige imperialisme, waaraan gekoppeld het perspectief en enig alternatief voor een rechtvaardige maatschappij, waarin oorlogen, terrorisme, bedelstaf en uitbuiting tot het verleden behoren.

Let wel, het bestuur van de AFVN laat nogmaals weten dat het terrorisme afwijst, maar zij wijst tevens naar hen die het oproepen en provoceren.


Redactie AFVN/BVA