AFVN

Discrimineren, met tendens naar Tweede Wereldoorlog!

De AFVN heeft bij Meldpunt Discriminatie 't Gooi een klacht ingediend over bovenstaande cartoon met onderschrift in de Gooi & Eemlander (G&E)


Geachte Meldpunt Discriminatie 't Gooi,


wij maken ernstig bezwaar tegen de discrimerende publicatie over asielzoekers in de G&E van zaterdag 1 nov j.l. We verzoeken u deze bezwaren met de redactie te bespreken en desnoods juridische stappen te nemen om deze cartoon plus tekst veroordeeld te krijgen. We dringen er bij u op aan deze catoon ook van de betreffende site te laten verwijderen, hoezeer dat wellicht intussen ook door de moderne techniek schijnbaar zinloos lijkt.

Onder de kop 'Komst asielzoekers naar hartje Gooi steeds concreter' volgt een zeer stereotyperende tekening met daarbij een buitengewoon discriminerende tekst. Deze was bovendien vol stemmingmakerij, omdat het hier gaat om mensen die nog niet eens aanwezig zijn en de redactie in de tekst suggereert dat zij, net als de vorige groep, onderlinge vechtpartijen zullen hebben en op 'rooftocht' zullen gaan. Met name de term 'rooftocht' steekt ons zeer.

Ook pijnlijk is de generaliserende stelling van de korte tekst. Er is in de tekst geen enkele matiging. De tekst zou zo door een PVV-lid met de slechtste bedoelingen geschreven kunnen zijn - en misschien is hij dat wel.

Het stereotype van de kennelijke moslim in de tekening links doet overigens denken aan de ergste antisemitsche spotprenten over Joden vóór de oorlog. De kennelijke moslim is afgebeeld als een soort ayatollah. met een hoofddeksel dat aan dat van Iraanse hoge geestelijken doet denken, en draagt een gordel met patroontassen of een bomgordel. Op de achtergrond een vrouw in boerka, waarvan de rol of betekenis ons onduidelijk is. De rol van Sinterklaas en Zwarte Piet op deze tekening zijn ons bij eerste beschouwing ook volstrekt onduidelijk, maar bij latere beschouwing na lezing van de tekst nog steeds.

De redactie heeft op dinsdag in de krant zijn excuses gemaakt, maar op halfhartig en daarmee onvoldoende wijze. Deze excuses zijn weer niet geplaats op de website. De tekst luidt:

"De bedoeling van de cartoon was de dubbele houding ten aanzien van 'allochtonen' (Opm. AFVN: aanhalingstekens van de G&E) te illustreren. aan de ene kant het bij vlagen zeer heftige pleidooi voor het behoud van zwarte piet (Opm. AFVN: kleine letters van de G&E), aan de andere kant de mogelijke komst van asielzoekers en de omzichtigheid waarmee overheidsinstanties dit voorbereiden. het beeld en de tekst maken dit onvoloende duidelijk. We betreuren het dat dit tot misverstanden aanleiding heeft gegeven."

Hoe en waar de overheid met zijn omzichtige beleid in beeld komen, is ons een raadsel. Er is wat ons betreft geen misverstand: de combinatie van tekst en tekening is discrminerend en racistisch.

Wij onderschrijven ook de klacht verwoord in een reactie op de website van de G&E van Monica Lemmens, fractievoorzitster van GroenLinks in Huizen. We hebben van GroenLinks vernomen dat de fractievoorzitters in Hilversum en Bussum haar klacht op de site van de G&E onderschrijven.

Dank u.

Hoogachtend,


Arthur Graaff,
Woordvoerder AFVN/Bond van Antifascisten.

 


HOME