AFVN

Ingezonden

Naar Rechts richten?

Beste antifa vrienden,

ik vergun mezelf een kleine schets te geven van wat naar mijn idee vandaag, ver van ons bed, gebeurde.

Stel je het volgende voor. Vandaag werden 5 anti-fascisten vrijwel direct na aankomst door een veelvoud aan marechaussees naar hun Ausweis gevraagd, vervolgens verboden zich op het terrein te begeven waar ruwweg 30.000 nazi-moordenaars in Noord-Limburg zijn begraven en o f f i c i e e l - geloof het of niet - door alle Navolanden vandaag aanwezig, werden geëerd. (Zie Protesteer tegen herdenking van 2.500 SS-graven 16 nov. 2014 in Venray-Ysselsteyn).

Gelukkig, vandaag heeft geen mens van ons zich laten provoceren zich vrijwillig in handen van de marechaussee te spelen. Dat had makkelijk gekund omdat hun uitnodiging om "obstructie" te plegen overduidelijk werd gedemonstreerd. Men schatte dat zeker in omdat we er zeer jong uitzagen.

Ons spandoek met "PROTESST" werd dus onmiddellijk in beslag genomen. Stel je voor dat we ook maar iemand zouden beledigen… op een taalkundig "vergrijp" werden we niet gewezen.

Toegegeven, de vandaag veelal oude tot zeer oude mensen uit West-Duitsland (is het gek dat ik geen mens uit de DDR ontdekte?) die ons passeerden, die ten tijde van het nazibewind er absoluut geen been in zagen HH met opgestoken rechterarm jarenlang te gillen, waren vandaag doodstil… en zo hoort het, niet?

De overschotten van deze lieden, die gewillig meehielpen een ongelooflijk veelvoud aan mensen voor 1940 tot aan 1945 om te brengen, horen allereerst niet op Nederlands grondgebied begraven te liggen, nog minder aanleiding te zijn voor een eerbetoon zoals vandaag. De geschiedenis wordt opnieuw geschreven waar we bij staan, de daders van toen in ere hersteld… en dat is precies de bedoeling op weg naar de volgende wereldoorlog.

Op zeker moment, na enige tijd dit te hebben aangezien gevoelde ik, met enig leedvermaak, dat de "Behörden" zich opnieuw de allergrootste zorgen maakten, in dit geval de bijeenkomst ter nagedachtenis van ruim 30.000 nazi-knechten en beulen, niet die richting zou gaan die zij beslist niet wensten. Stel je voor.

Allerlei hoge militaire en civiele personen uit alle windstreken van de Navo waren op hun paasbest gekleed aangewezen, om acte de présence te geven. Met en zonder rouwkransen. De Westduitse krijgsmacht was alom tegenwoordig, incl. blaaskapel. We legden hen geen strobreed in de weg. Marechaussee gerustgesteld.

Aan sommigen, zo zagen wij, die inmiddels half kreupel werden voortgeduwd in hun karretje, die hun armzalige verwante nazi-gebeente met een bloemetje wilden eren, daaraan heb ik geen boodschap.

Laten we elkaar niets wijsmaken: de lieden die op de achtergrond de uitvoerders optrommelden om anti-fascisten tegen te houden - doen het, als het er op aankomt in hun broek als mensen in staat zijn aan deze zieltogende verwording, aan deze doodlopende weg, een einde gaan maken. Daarvan ben ik ten zeerste overtuigd. We beseffen onvoldoende deze historische waarheid waaruit kracht is te putten.

De geschiedenis leert dat in feite een handjevol mensen in staat bleken, hun wereld waarin zij moesten leven, volledig, maar dan ook volledig om te gooien en ten goede te keren met enorme offers, overtuiging en ongekende energie. Met gevaar voor eigen leven en tegen de hoofdstroom in.

Dat bracht o.m. een zesde van de aarde in beweging die naast een geweldig experiment op eigen bodem, ook in staat was een einde aan de toenmalige slavernij (kolonisatie) te maken waaraan miljoenen mensen waren onderworpen. Natuurlijk niet te vergeten aan de allerzwartste pest op aarde, de nekslag gaf in 1945.

Als slechts zeer weinigen in het jongste verleden, in staat waren hun wereld werkelijk om te draaien, waarom dan getreurd als we vandaag met zo weinigen in getal waren?

Nederland gedraagt zich ook vandaag als Navo-slaaf; niet nieuw. Dat nazi-honden vandaag worden geëerd is een gotspe. Dat verdient het om na te denken over stappen om aan dat opkomend fascisme hier en elders een halt toe te roepen nu het nog kan. Ik denk hierbij aan de omgebrachte Alex de Leeuw e.v.a. die dat destijds (voor 1940) bijna wanhopig moesten uitschreeuwen om gehoord te worden toen zij daartoe nog in staat waren.

Liep de AFVN een blessure, ofwel averij op? Kom nou. Vijf man sterk uit plm. 16 miljoen Nederlanders, is niet niks. Dit eenvoudige getal bracht namens velen een eerbetoon aan miljoenen en miljoenen omgebrachte mensen.

Willen we grote rijen anti-fascisten in gedachten nemen? Denk dan eens aan die urenlange rijen anti-fascisten die aanwezig waren bij hun stembussen in Donetsk en Loegansk in Oekraïne om zich te bevrijden van een fascistische junta in Kiev. En niet te vergeten de rijen bij het Mausoleum van Lenin op het Rode Plein in Moskou.

Beste vrienden, is er nog werk aan de winkel?

Met vriendelijke groeten,
Kees Mattijsen.