AFVN

Politie neemt spandoek met 'NO SS' in beslag en hindert nieuwsgaring bij SS-herdenking

VENRAY, 16-11-2014 - De politie heeft bij de zg. SS-herdenking op de Duitse militaire begraafplaats in Yselsteyn een spandoek met 'NO SS' in beslag genomen. Dit gebeurde bij een demonstratie tegen het herdenken van SS-ers van de AFVN/Bond van Antifascisten, die door de burgemeester van Venray toegelaten was. De politie hinderde ook de vrije nieuwsgaring.

De AFVN gaat van de inbeslagname aangifte doen wegens een inbreuk op de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Volgens woordvoerder Arthur Graaff van de AFVN doen dit soort daden van de politie hem denken aan naziterreur, toen ook de vrijheid van meningsuiting door de overheid werd onderdrukt. Bij de demonstratie nam de politie ook een nieuw spandoek met de tekst 'proteSSt' in beslag. Alleen een spandoek met 'Protest' toegelaten.


Woordvoerder Arthur Graaff, voorzitter prof. dr Kees van der Pijl, leden Peter van Griensven
en Kees Mattijsen. (Foto: Christine van der Pijl)

De antifascisten zagen tot hun verbazing ook de Russische militaire attaché, kolonel Andrej Gugnyaev, verschijnen om deel te nemen. Een half jaar geleden had president Poetin nog een wet uitgevaardigd met beperkende regels voor omgang met het naziverleden. Ook een Duitse bisschop en een Poolse officiële vertegewoordiger namen deel. Zowel de Rus als de Pool legden ook kransen.

De herdenking kwam eerder deze week in de aandacht, toen bleek dat er op de begraafplaats meer dan 2.500 SS-ers liggen, plus 29.000 nazi-militairen. In Duitsland is er geen begraafplaats met zoveel nazi's, en Venray ligt slechts 20 km van de Duitse grens.

De AFVN had de gastheer van deze herdenking, de Duitse ambassadeur Kremp, gevraagd deze herdenking af te gelasten of duidelijk afstand te nemen van de SS. Dat deed de ambassadeur in een brief (Deutsch) aan de AFVN nadrukkelijk allebei niet. De AFVN had eerder ook een open brief (Engels) aan de Duitse president Gauck gestuurd met het verzoek deze bijeenkomst af te gelasten. Deze herdenking kwam ook in de media in de VS en Israël en kreeg in Nederland forse kritiek van Joodse en progressieve zijde.

De burgemeester had ook een 'Noodbevel' aan de demonstranten uitgevaardigd, waarin hij stelde dat bij ongewenst gedrag de demonstranten zich bij eerste aanzegging van de politie moesten verwijderen uit zijn gemeente. Aan de demonstratie namen vijf mensen deel, onder wie de voorzitter van de AFVN, prof dr K. van der Pijl. Tot het kleine aantal had de AFVN besloten vanwege het door de burgemeester verwachte risico van extreemrechtse tegenacties en de kans dat een grotere demonstratie sowieso verboden zou worden.

Woordvoerder Graaff, tevens hoofdredacteur van de oorloggssite Nieuw-wo2.tk en lid van de NVJ, werd het fotograferen van Nederlandse militairen onmogelijk gemaakt en mocht van de politie niet spreken met Duitse militairen die daar bewakingsdiensten uitvoerden. Ook van deze belemmering gaat de AFVN aangifte doen. Ook worden kamerleden en de NVJ geïnformeerd over deze schending van de vrijheid van nieuwsgaring.


Inbreuk op vrijheid van meningsuiting

Geachte Raad van Venray,
Geachte Burgemeester,

Vanmiddag is op ernstige wijze onze vrijheid van meningsuiting geschonden. Toen wij onze door u toegelaten demonstratie exact op het geplande tijdstip bij de Duitse militaire begraafplaats begonnen, ontvreemde een agent ons spandoek met daarop de tekst 'NO SS' (in SS-runen). Hij weigerde aanvankelijk te vertellen waarom, maar verklaarde na enig aandringen dat de tekst kwetsend zou zijn.


Dit mag wel!? Neonazi's in 2013 op de begraafplaats.

En dit mag dus niet!? Spandoek PROTESST.

Een volgend spandoek, met de term 'ProteSSt', werd eveneens en wederrechtelijk in beslag genomen.
Wij hebben vorige week op NLnazivrij.tk een foto van neonazi's met een hakenkruisvlag en SS-vlag op de begraafplaats in kwestie in Ysselsteyn gepubliceerd, die vorig jaar gemaakt zou zijn.

Wij hebben aan u de volgende vragen:
- Staat u achter dit optreden van de politie?
- Strookt dit optreden van de politie met de brief van de burgemeester aan mij dd. 14 november 2014 met een toelichting aangaande onze demonstratie? Zo neen, of zo ja, wilt u dat toelichten?
- Wie zou er gekwetst of beledigd kunnen zijn geweest door onze tekst 'NO SS'? U als raad of u als burgemeester? Andere groepen?
- We nemen aan dat u de tekst 'NO SS' onderschrijft. Is dat zo?
- Welk belang hecht u aan vrijheid van meningsuiting?
- Onderschrijft u mijn opvatting, dat deze ingreep mij doet denken aan naziterreur?

Gaarne uw antwoord binnen één week.

Dank

Hoogachtend,

Arthur Graaff,
woordvoerder.