AFVN

Onder Europa verstaan we het geografische Europa volgens Wikipedia
We maken daarbij een uitzondering voor Joegoslavië en de voormalige Sovjet-Unie en hanteren daarbij de omschrijving van Joegoslavië volgens Wikipedia en de omschrijving van de in Europa gelegen Sovjet-Republieken volgens Wikipedia

Joegoslavië