AFVN

De bruine colonnes marcheren weer

Er zijn mensen die zeggen dat de huidige opkomst van het fascisme een symptoom van de crisis is. Dat het gaat om een tijdelijk fenomeen, dat wordt gevoed door ontevreden mensen, en weer zal verdwijnen als het allemaal wat beter gaat. Als we naar de geschiedenis kijken kunnen we zien dat precies dezelfde dingen werden gezegd over Hitler Duitsland in 1933.

Intussen weten we dat dit een totale misrekening was. Een misrekening waar miljoenen met hun bloed voor hebben betaald. We moeten ons dus wel degelijk ernstige zorgen maken over de opkomst van de nieuwe bruine pest. De opkomst van fascistische partijen en organisaties is namelijk geen bedrijfsongeval van het kapitalisme, maar een geplande en uitgewerkte tactiek om de arbeidersbeweging te bestrijden en zo mogelijk te vernietigen.

Op dit moment zijn er in verschillende landen fascistische organisaties actief die een steeds grotere bedreiging beginnen te vormen, ook voor de landen die nog niet direct betrokken zijn. Bijvoorbeeld in Griekenland neemt de fascistische “Gouden Dageraad” een steeds radicalere en bedreigender vorm aan. Niet alleen kreeg de partij veel stemmen in de verkiezingen van vorig jaar, de organisatie gedraagt zich steeds gewelddadiger op straat en in het dagelijks leven in het algemeen. Knokploegen van de partij trekken de markten op en de kramen van mensen met een buitenlandse afkomst worden bestormd en vernield. Eigenaren die bezwaar maken worden in elkaar geslagen. De beelden roepen herinneringen op aan de acties van de NSB en de WA tegen de Joodse handelaren op de Amsterdamse markten in de Tweede Wereld Oorlog.

Het gaat zelfs nog verder. Zogenaamde patrouilles van de Gouden Dageraad bezoeken ook de ziekenhuizen om te kijken of er illegalen werken. Mensen waarvan de papieren niet volledig in orde zijn worden door de fascisten de ziekenhuizen uitgegooid. Dit gebeurt vaak in overeenstemming met de directie. Als iemand bezwaar maakt vallen er klappen. De politie roepen om hier iets tegen te ondernemen heeft geen zin, want meestal kiest de politie de kant van de fascisten of komt gewoon niet opdagen. Kortom, het tuig van de Gouden Dageraad kan vrij zijn gang gaan. Recentelijk ging een parlementslid van de partij zo ver dat hij het waagde om “Heil Hitler” in het parlement te roepen. Hij werd geschorst. Op zich een rariteit, want meestal onderneemt de regering niets tegen de Gouden Dageraad. Deze fascisten vormen overigens niet alleen een bedreiging in Griekenland. Er zijn nu bewijzen dat de partij bezig is om een organisatie in het Duitse Neurenberg op te bouwen. In Neurenberg hield Hitler ooit zijn grote partijbijeenkomsten. Het is toch wonderbaarlijk hoe de stukjes van de puzzel altijd weer in elkaar passen. Op de vraag of de Duitse autoriteiten tegen deze club optreden is het antwoord natuurlijk ontkennend. Duitsland doet nauwelijks iets tegen de eigen fascisten, dus wat zouden we kunnen verwachten? In Brussel wordt men wel wat onrustig. Er is door de EU een oproep aan de Griekse regering gedaan om de Gouden Dageraad te verbieden. Zoals was te verwachten heeft dit nog niet tot resultaat geleid.

Een ander land waar de fascisten steeds meer voet aan de grond krijgen is Hongarije. De fascistische Jobbik-partij haalt veel stemmen tijdens verkiezingen en staat bekend om zijn haat tegen Joden en Roma en Sinti. De organisatie is intussen de derde partij van het land. Het aantal incidenten waarbij Jobbik-leden betrokken zijn is op dit moment niet meer te tellen. Joodse mensen worden bedreigd en vernedert en het komt steeds vaker voor dat Roma- en Sinti-mensen door de fascisten worden geslagen en geïntimideerd. Recentelijk stelde een parlementslid van Jobbik voor om een lijst op te stellen van Joodse Hongaren om te kijken of zij soms schadelijk zijn voor het Hongaarse nationale belang. Hij heeft het vooral gemunt op Hongaren die ook een Israëlisch paspoort hebben. In de laatste maanden zijn er verschillende demonstraties van Roma- en Sinti-gemeenschappen geweest om te protesteren tegen discriminatie in het algemeen en in het bijzonder tegen de aanvallen van de Jobbik-terreurbendes.

Ook in Hongarije ondernemen de autoriteiten niets tegen de fascisten en doen net alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. De regerende rechtse partij heeft lang gedaan alsof het de acties van Jobbik negeert, maar op de achtergrond is er zonder meer steun voor de fascisten. Toen er een paar weken geleden een Joods congres was in Budapest gaf de Hongaarse minister-president aan dat er een einde moet komen aan het antisemitisme. Maar ook dit zijn alleen woorden. Van daadwerkelijke actie is ook in Hongarije geen sprake. Men is veel meer geïnteresseerd in het vervolgen van linkse organisaties en het uitschakelen van alternatieve media. En daarbij komen natuurlijk de fascisten heel goed van pas.

Steeds opnieuw zien we dus dat de autoriteiten in alle kapitalistische landen de fascisten over het algemeen gewoon hun gang laten gaan. Vaak is er zelfs een zekere mate van steun voor de terreurbendes en minachting voor hun slachtoffers. Maken de fascisten het echt te bont wordt er een beetje afkeurend op gereageerd, maar binnen de kortste keren gaat alles in de doofpot, en mag de bruine pest verder gaan.

Sommige zeggen dat het vreemd is dat de democratie zichzelf niet beter beschermd tegen vijanden zoals de fascisten. De mensen die dit zeggen hebben het kapitalistische systeem niet goed begrepen. Vooral veel sociaal-democraten hebben last van dit probleem. Het kapitalistische systeem staat alleen maar de democratie toe omdat het haar goed uitkomt. Het geeft een zekere mate van rust en dat komt de productie en de winstmaximalisatie ten goede. Maar dat is ook alles. Laat niemand denken dat de kapitalisten ook gelijktijdig democraten zijn. Voor het kapitaal is de democratie alleen maar een methode om het volk tevreden te houden. Als het allemaal goed gaat houden ze daar ook aan vast.

Maar als er een crisis uitbreekt en de winsten dalen of als de arbeidersbeweging te machtig wordt vallen de kapitalisten terug op het fascisme. Het fascisme is in feite de kettinghond van het kapitalisme. Als het de kapitalisten niet genoeg voor de wind gaat wordt de kettinghond losgelaten. We moeten dus nooit vergeten dat het fascisme een vast onderdeel uitmaakt van het kapitalistische systeem. Als de kapitalisten hun wil niet meer kunnen doorzetten via de democratie of wat daar voor doorgaat worden de bruine terreurbendes uit de kast gehaald. Zelfs als men dit niet nodig acht is het fascisme op de achtergrond altijd aanwezig. We zien dit in het leger, de politie, de inlichtingendiensten en in alle gelederen van de heersende klasse.

In Griekenland en Hongarije zijn de kettinghonden al van de lijn gelaten. Ze krijgen steeds meer vrijheid om hun terreur te bedrijven. In een aantal andere landen zit dit proces er aan te komen afhankelijk van hoe de kapitalisten de situatie in schatten. In Nederland wordt het openlijke fascisme nog in reserve gehouden. De kapitalisten kunnen immers bezuinigen zonder veel tegenstand en de arbeidersbeweging houdt zich over het algemeen stil. Daarom blijft het hier nog bij zielige opportunisten en populisten zoals Wilders, terzijde gestaan door fascisten in wording zoals Agema en Bosma. Maar ook hier kan de omschakeling snel komen.

Het is dus zaak om waakzaam te blijven en het fascisme overal te bestrijden waar het de kop op steekt. Vertrouw hierbij nooit op de parlementaire democratie of zaken zoals de grondwet. Fascisten bestrijd je op de korte termijn door ze te vernietigen en op de lange termijn door de vernietiging van het hele kapitalistische systeem. De oude wijsheid geldt nog steeds: de vijand staat in eigen land.

Overgenomen uit het Rode Vaandel