AFVN

Duitse officieren komen laatste nazi-overwinning vieren in Nederland

AMERSFOORT, 2-10-2014 - Een groep hogere Duitse officieren is van plan om op 9 oktober een excursie te maken naar de slagvelden van de operatie Market Garden. Dat was de laatste overwinning van de nazi's en tevens de laatste overwining van een Duits leger sinds 1944 tot nu.

Tegen het bezoek in deze vorm maakt de AFVN/Bond van Antifascisten ernstig bezwaar. Het gaat om een vriendenkring van gepensioneerde tankofficieren. De bond stelt de Duitse vriendenkring een alternatief programma voor, met bezoeken aan de voormalige Joodse psychiatrische inrichting het Apeldoornsche Bosch, Putten en de kampen Vught, Amersfoort en Westerbork.

De officieren willen de verrichtingen van hun nazi-voorgangers gaan bestuderen. De antifascisten wijzen erop, dat dit de enige overwinning is die een Duits leger in de periode van 1944 tot en met heden ooit nog heeft geboekt. De bond vindt het volkomen onacceptabel dat deze Duitse officieren de successen van de nazi's gaan glorifiëren. De excursie omvat verder in de huidige opzet geen enkel bezoek aan de oorden van verschrikking in Nederland, zoals Putten, waar de Wehrmacht juist op 1 oktober 1944, precies 70 jaar terug als represaille een razzia hield die 550 mannen de dood in joeg, of de kampen Vught, Amersfoort of Westerbork.

Extra verwerpelijk acht de bond het ook, dat de officieren wel naar paleis het Loo in Apeldoorn gaan, maar niet naar één van de ergste oorden van verschrikking in Apeldoorn, namelijk de voormalige Joodse psychiatrische inrichting het Apeldoornsche Bosch. Daar, waar in januari 1943 bijna 1300 mensen, sommige zwaar geestelijk gestoord, uit de inrichting gesleept werden om binnen enkele dagen in Auschwitz te worden vermoord. Het lijkt de bond daarom zeer gepast om het Apeldoornsche Bosch te bezoeken i.p.v. paleis Het Loo. De bond zal via zijn goede contacten met de Joodse gemeenschap in Apeldoorn aan die groep om steun vragen.

De Bond wijst er ook op, dat Market Garden niet louter als militaire operatie bekeken kan worden, los van de wandaden van de nazi's in Nederland en Europa. In september 1943 hadden de nazi's Stalingrad, Koersk en in 1944 Leningrad al verloren, en hadden zij daarmee geen enkele kans meer om de oorlog te winnen. Hitler, die zichzelf toen tot opperbevelhebber had benoemd, plus de andere generaals van het opperbevel van de nazilegers, hielden toen vast aan een misdadige stelling dat er hoe dan ook doorgevochten moest worden.

Dat heeft naar schatting in Europa 1 miljoen extra, maar volstrekt onnodige levens van burgers en militairen gekost. Met de aanval van de geallieerden op Nederland hadden de bezetters onder leiding van gouverneur Seyss-Inquart en militair bevelhebber generaal Christansen moreel gezien daarom moeten besluiten tot overgave. Hun weigering joeg niet alleen duizenden Nederlanders de dood in, maar ook zo'n 30.000 gealiieerde militairen en 30.000 Duitse soldaten. De Duitse militaire begraafpaats in Ysselsteyn telt 32.000 graven.

Dat deden zij echter niet, en dat kostte 20.000 Nederlanders die daardoor omkwamen in de Hongerwinter het leven, plus de duizenden die in de strijd omkwamen. Bovendien kostte deze onacceptabele halsstarrigheid, die in feite neerkomt op een oorlogsmisdaad, ongeveer 70.000 geallieerden en ook nazi-Duitse soldaten het leven.

Mocht de vriendenkring daar niet op in willen gaan, dan zal de bond demonstreren bij hun twee Van der Valkhotels in Eindhoven en Arnhem. De bond wil hoe dan ook voorkomen dat deze excursie in deze vorm doorgaat.

Militärhistorische Exkursion
Freundeskreis Offiziere der Panzertruppe 2014