AFVN

Moordenaars en brandstichters - tot wij ze stoppen
Van SJD die Falken Köln

Wir Warnen!In de nacht van 26 op 27 juni werd in Berlijn o.a. ook het clubhuis van de Socialistische Jeugd Duitsland "die Falken" door bruine terroristen volledig in de as gelegd.

Wij herinneren:

Sinds de Duitse hereniging fascistische terroristen hun kans ruiken en dit land overspoelen met moorden en brandstichtingen.

Ondertussen zijn meer dan 200 medeburgers gedood en hebben vele honderden hun gezondheid verloren.

De officiële statistieken geven de totale omvang van dit rechts-radicale geweld onvolledig weer, omdat men bang is de reputatie van dit land te schaden.

De officiële politiek met:
- hun liquidatie van Asielrechten,
- hun afluisterpraktijken,
- hun afbraak van democratische rechten
- hun oorlogsbereidheid en
- hun Hartz-politiek die tien jaar lang steeds verder een ruk naar rechts betekende en daarmee de hoop van het zich formerende fascisme sterk stimuleert.

Een Beierse minister-president kon (Stoiber, vert.) zonder enig nadeel voor zijn carriëre er voor waarschuwen dat de samenleving "durchrasst (vermenging van Duitsers en buitenlanders) en durchmist (vervangen)" wordt. En als het aan de voormalige bondskanselier Kohl lag zou er zelfs een Bondspresident gekozen worden die als Saksische minister van Justitie een front zou creëren tegen de overheersing van Duitsers door buitenlanders.

Wij zijn van mening:
Vertegenwoordigers van de gevestigde partijen daarmee argumenten leverden aan de bruine haatpredikers van de NPD. Dezelfden die men nog altijd toestaat legaal op te treden. Meer nog: In het inhoudsloze rechtsbegrip van aan de staat gelieerde BRD-partijen worden zij met antifascisten gelijkgesteld.

Wij vragen ons af:
Hoe lang de gevestigde politiek de fascistische maffia) nog de vrije hand laat.

Gezamenlijk waren wij actief in een socialistische jeugdorganisatie, die haar verhouding met de SPD definiëerde als een kritische solidariteit. Des te geschokter constateren wij dat het biologische racisme van een voormalige bankier heden ten dage in de SPD geduld wordt… hoe lang nog?

Wij weten:
Racistische, religieuze, seksistische waardenverminderingen werden altijd gebruikt om in verval geraakte heerschappij te stabiliseren. Dat is vandaag niet anders.
Iedere minimale humanisering in Duitsland moest door de arbeidersbeweging zwaar bevochten worden en wordt bedreigd zolang er van uitbuiting sprake is.

Wij waarschuwen:
Wie zich tegen het groeiende fascisme niet met alle middelen verzet brengt het vreedzaam samenleven van mensen ernstig in gevaar en is medeplichtig als ophitser van pogroms en oorlogen.
Fascisme en racisme behoren niet tot het democratische spectrum van meningen en haar praktische deelname is een aanslag op de gezamenlijke verworvenheden van de Europese beschaving.
Zich beroepen op de grondwet betekent tegenwoordig zich verplichten om het bruine terrorisme te bestrijden.

Wij eisen een verbod van iedere fascistische activiteit en een stevige discussie met het zich vestigende racisme!

Als voormalige leden van de SJD "die Falken" in Keulen en omstreken roepen wij op de fascistische terreur krachtdadig te bestrijden en te vernietigen!

A. Wirges, D. Kellerhoff, D. Backhaus, E. Fesser, G. Fiethe, H. Hilse, H.-P. Keul, H. Freitag, H. Wendler, J. Helmke, P. Strehl, N. Blumenhofen, M. Worbs, O. Wendler, R. Bender, R. Ley, P. Kuhlmann, P. Ley, U. Krach, W. Ley, M. Taugs - Blumenhofen, K. Gerlich.