AIVD zet de wereld op zijn kop
Burgemeesters gewaarschuwd voor antifascisten

Uiteraard zijn we solidair met AFA als ze oneigenlijk behandeld worden door de AIVD en de minister van Binnenlandse zaken, Guusje ter Horst. Maar het geeft wel weer eens een stukje duidelijkheid over de werkwijzen van de zo hooggeprezen democratie in Nederland.
Binnen deze democratie komt het er dus op neer dat je volgzaam moet zijn. Dat je je neer moet leggen bij wat er ‘democratisch’ besloten is. Ook al is dat in jouw ogen nog zo gevaarlijk of onrechtvaardig. Als je dat niet doet, als je niet zo volgzaam bent, als je dus openlijk protesteert tegen ‘democratisch’ goedgekeurde rechtse uitwassen en je daar anderen vreedzaam voor waarschuwt dan wordt je als potentieel staatsgevaarlijk beschouwd. Laat staan dat je dat in georganiseerd verband doet!
Want in de praktijk leef je gewoon in een door het financierskapitaal geaccepteerde democratie, oftewel de dictatuur van het kapitaal. Dat financierskapitaal heeft zo zijn eigen wetten en de belangrijkste daarvan is: Bijna alles is geoorloofd, zolang het voortkomt uit hebzucht of het beschermen van onze belangen.
Georganiseerd optredend links is voor hen dus een groter gevaar dan extreem-rechts. Daarom worden beide groepen door hen ook verschillend behandeld!

Zie ook onze definitie van fascisme

Meer info over dit onderwerp op:

www.alertafa.nl

http://kafka.antifa.net/

http://www.laatzenietlopen.blogspot.com/

www.nederlandbekentkleur.nl/

www.wilderssluitookjouuit.nl/

Voor andere landen zie dossiers per werelddeel/land