AFVN

Oekraïne aarzelt maar NAVO-commandanten niet

02-08-2014 - De wereld balanceert op de rand van de afgrond, maar de Nederlandse media gaan voluit. Na het drama van vlucht MH-17 kwam het NOS-Journaal met beelden van nabestaanden die, overmand door verdriet over het absurde, onbegrijpelijke verlies van kinderen of andere familieleden, 'Poetin' bezworen hen hun geliefden 'terug te geven'. Een ander had een brief aan 'Poetin' geschreven met dezelfde strekking.

Ik schrijf het tussen aanhalingstekens omdat de Russische president al lang, net als Milosevic, Saddam Hoessein, Gadaffi en Assad, van een mens van vlees en bloed is uitvergroot tot de verpersoonlijking van het kwaad. RTL Nieuws presteerde het om boven de brief van een vader die 'meneer Poetin, de separatisten OF de regering van Oekraïne' 'bedankt' voor de dood van zijn kind, de kop te plaatsen: 'Poetin, bedankt voor het vermoorden van mijn enige kind'.

Het luidst klonken de stemmen voor wraak natuurlijk in Amerika. Hilary Clinton had al op de dag van de ramp, nog voor het schokkende nieuws goed en wel bekend was, verklaard dat 'Poetin nu te ver was gegaan' en de onverbeterlijke Koude-Oorlogshitser (en Engelsman) Timothy Garton Ash bracht in de New York Times in herinnering dat Poetin een 'rat-achtig gezicht' heeft.

Intussen is in Oekraïne zelf het animo voor voortzetting van de oorlog tegen de eigen bevolking aanmerkelijk minder groot.

Zoals ik al eerder schreef, heeft het land in totaal 132 verschillende nationaliteiten en etnische groepen, waarvan de Russische de grootste is na de eigenlijke Oekraïeners; de meerderheid van de bevolking beschouwt het instorten van de Sovjet-Unie als een ramp (een hoger percentage dan in Rusland zelf), en de historische banden met de Slavische wereld gaan heel diep.

De oorlog wordt gevoerd door de leiders in Kiev die zich na de coup in februari van de staatsmacht hebben meester gemaakt, met militaire eenheden die met de fascistische Rechtse Sektor en vergelijkbare groepen zijn versterkt. Het eigenlijke leger is verdeeld, en zelfs in de 'Rada', het parlement, is voor de oorlog nu de meerderheid weggevallen. Eergisteren trad Jatsenjoek, de 'premier' van de coup-regering, af toen het parlement in Kiev hem extra geld voor de oorlog weigerde (en daarnaast privatisering van de energiepijpleidingen tegenhield).

Maar op de eerste plaats wordt de oorlog gesteund door diegenen die vanaf 1991 (en natuurlijk daarvoor) de kruistocht tegen Moskou tot hun programma hebben verheven, verenigd in de NAVO. Voordat Nederland zich in een gewapend avontuur in Oost-Oekraïne stort, doen we er goed aan, tot ons te laten doordringen welke plannen er op dit moment in de militaire NAVO-top circuleren.

Philip BreedloveDe commandant van de geallieerde strijdkrachten in Europa, generaal Philip Breedlove (midden op de foto) heeft voorgesteld een basis in Polen in te richten van waaruit een grootschalige NAVO-operatie tegen Rusland kan worden gelanceerd.

De sector 'Multinational Corps Northeast', in Szczecin (Duits Stettin) aan de Oostzee, wordt in The Times genoemd als de meest aangewezen locatie voor zo'n basis. De strategie daarbij is om een basis in te richten die materieel en voorraden klaar heeft zodat troepen, zgn. 'follow-on forces', die in een crisis worden ingevlogen, alles ter plaatse aantreffen om onmiddellijk het gevecht in te gaan. Deze plannen zullen op de komende NAVO-top in september in Wales op de agenda staan.

Zo'n permanent hoofdkwartier zou een flagrante schending betekenen van de NATO-Russia Founding Act van 1997, de troostprijs voor Rusland na de uitbreiding van de NAVO tot aan de Russische grens die vanaf 1994 is doorgezet-zelf een schending van de toezegging aan Gorbatsjov in 1991 dat de NAVO niet zou uitbreiden.

Martin DempseyVoordat Nederland zich militair in Oekraïne begeeft is het misschien ook zaak nog even te luisteren naar een andere Amerikaanse generaal, Martin Dempsey, voorzitter van de Verenigde Chefs van Staven, de hoogste baas van het Pentagon.

Ook hij zal op de NAVO-top in Wales een belangrijke inbreng hebben. In een toespraak in Aspen, Colorado, afgelopen donderdag, verklaarde Dempsey dat 'het Kremlin' 'bewust het besluit had genomen om hun militaire macht in te zetten in een andere soevereine om hun doeleinden te bereiken' ('the conscious decision to use its military force inside of another sovereign nation to achieve its objectives'-een voor Amerikanen onbekend fenomeen). Dit maakt duidelijk dat ze het pad zijn opgegaan om zich op een nieuwe wijze te doen gelden in Oost-Europa, Europa als geheel en de Verenigde Staten.

En hoewel de woordvoerster van het State Department eerder op de dag onder vuur kwam van journalisten toen ze beweerde dat Russische artillerie op Oekraïense doelen had geschoten, nam Dempsey dit over. Hij vergeleek het met …1939 toen Stalin onder het niet-aanvalsverdrag met Hitler, Oost-Polen bezette en 13.5 miljoen inwoners inlijfde, om daarna direct op 'Poetin' terug te komen, die 'plannen' in diezelfde richting zou hebben.

Dit soort uitlatingen zijn belangrijk omdat de propaganda ze vervolgens blijft herhalen. Let dus op 'voor de eerste keer sinds Stalin in 1939 13.5 Polen inlijfde', dat naar ik vrees terug zal komen als mantra.

Rusland voelt zich bedreigd door de NAVO, en wie de kaart bekijkt en de acties van het bondgenootschap sinds 1991 in aanmerking neemt, terecht. Als Nederland samen met Australië gewapende eenheden richting Oost-Oekraïne stuurt, nadat Obama al eerder het besluit nam Amerikaanse militaire adviseurs te sturen, zijn we een stap dichter bij een grote oorlog.


Kees van der Pijl

(Bron: http://www.oorlogisgeenoplossing.nl)