AFVN

Enkele standpunten van de AFVN

De AFVN gaat uit van de definitie van Georgi Dimitroff aangaande het fascisme.
Georgi Dimitroff

Voorbeelden van fascisme zijn voor ons: nazi-Duitsland, Italië (Mussolini), Kroatië (tijdens de Tweede Wereldoorlog), Spanje (Franco periode), Portugal (Salazar), Chili (Pinochet), Indonesië (Suharto), Argentinië (Videla).

De AFVN is van mening dat de term fascisme vaak misbruikt wordt, als er sprake is van daden die ‘gewoon’ tot de kapitalistische praktijk behoren. Wij zijn van mening dat in dat soort gevallen hooguit de term fascistoïde gebruikt mag worden.

Een voorbeeld: De Verenigde Staten schenden het internationaal recht menigmaal op een wijze die we ook kennen van het fascisme. Neem de situatie van de gevangenen in Guantanamo Bay, die geen enkel recht hebben. Zij zitten daar gevangen zonder uitspraak van een rechtbank; zij kunnen geen advocaat nemen; zij mogen niet communiceren met de buitenwereld, kortom zij kunnen geen aanspraak maken op grondrechten die gelden op VS-grondgebied. Guantanamo Bay behoort namelijk niet tot het VS-grondgebied, het is slechts een militaire basis van de VS buiten de VS. Deze gevangenen zijn vergelijkbaar met de nacht en nevel gevangenen die wij kennen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar in feite is het nog erger, want die nacht en nevel gevangenen waren, voorafgaande aan hun opsluiting in de concentratiekampen, nog voor een rechtbank verschenen.

Kunnen we daarom stellen dat de VS fascistisch zijn?
Nee, zeggen wij. Want in de VS bestaat nog enige vorm van democratie. In de VS is er nog sprake van het bestaan van organisaties van de arbeidersklasse die gebruik kunnen maken van de burgerlijk democratische grondrechten.

Nog een voorbeeld: De VS hebben zich menigmaal schuldig gemaakt aan het aanvallen van soevereine staten zonder dat dit gedekt wordt door het internationaal recht, zoals vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties, de conventies van Genève en zelfs in het NAVO-verdrag.

Kunnen we daarom zeggen dat de VS fascistisch zijn?
Nee, zeggen wij. Het zijn overtredingen van het internationaal recht.
Overtredingen die straffeloos begaan kunnen worden omdat, zeker sinds het reële socialisme ingestort is, er geen tegenwicht meer is en de VS zich door hun militaire en economische macht zich het recht van de sterkste kunnen toe-eigenen.
We kunnen dus zonder meer stellen dat de VS de dictatuur van het VS-kapitaal wereldwijd uitoefenen. En dat optreden krijgt steeds meer fascistoïde trekjes.

Met de invoering van de EU grondwet wil de EU een basis hebben om de VS naar de kroon te kunnen steken. Met die grondwet wordt de dictatuur van het kapitaal ook hier sterker gevestigd. De democratische controle op militaire zaken en relevante economische zaken wordt onthouden aan het Europees Parlement. De repressiemogelijkheden worden vergroot.
Het voeren van preventieve oorlogen wordt met deze grondwet mogelijk. Alles wat nog op basis van solidariteit gebeurde moet geprivatiseerd. De publieke omroepen wordt langzaam maar zeker de nek omgedraaid en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Is dat een toename van de dictatuur van het kapitaal, of niet?

Maar dat is nog geen fascisme. Het wapen van het fascisme houden ze achter de hand voor als de bevolking revolutionair wordt. Als dreigt dat de dictatuur van het kapitaal vervangen wordt door de dictatuur van het proletariaat.


| HOME |