AFVN

In november presentatie onderzoek Velser Affaire

door Arthur Graaff

WASSENAAR, 26-06-2013 - Begin november zal het wetenschappelijk onderzoek van de zg. 'Velser Affaire' gepresenteerd worden. Dat heeft de voorzitter van de Stichting Onderzoek Velser Affaire, Cees Weij uit Wassenaar, vandaag gezegd.

Foto rechts: hannie Schaft (rechts), met haar verzetsvriendin Truss Oversteegn (die nog leeft).

De Velser Affaire draait om de dood van 10 verzetsmensen, vrijwel allemaal communisten, onder hen Hannie Schaft, die op 17 april 1945 werd geëxecuteerd, in het zicht van de bevrijding. Het ging om de vraag naar of er sprake was van het verraden van een aantal Joden, verzetsmensen en communisten uit Velsen, waar de plaatselijke politie een grote en negatieve rol in speelde.

Volgens schrijfster Connie Braam (tevens secretaris van de stichting) en anderen was dit verraad het resultaat van een complot van de overheid tegen de betrokkenen, dat in de doofpot werd gestopt. Ook was er volgens o.m. de journalist Hans Knoop een connectie met de zaak van de veroordeelde oorlogsmisdadiger, collaborateur en handelaar in roofkunst Pieter Menten. Voorzitter Weij wijst erop, dat er vóór de oorlog al een overheidslijst bestond van 6.000 zg. 'terroristen' die aan de nazi-Duitse Sicherheitsdienst werd doorgespeeld.

Eerdere onderzoeken hebben nooit een helder antwoord gegeven op de vraag naar de toedracht van de zaak. In 2009 had de stichting voldoende geld ingezameld, € 200.000, om een wetenschappelijke onderzoek te laten verrichten. Dit bedrag bestond ook uit subsidies van om meer het Vfonds en gemeente Velsen, de provincie Noord-Holland en het ministerie van VWS. Dit uitgebreide onderzoek is in 2010 begonnen door de historicus dr Bas von Benda Beckmann, die o.m. studiebezoeken heeft gebracht aan Londen en Ottawa.