AFVN

Toespraak van de ambassadeur van Rusland in Nederland Roman A. Kolodkin tijdens de herdenkingsplechtigheden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, 9 mei 2013, Leusden (Nederlandse vertaling, origineel)

Excellenties,

Dames en heren,

9 mei, de Dag van de Overwinning, is een bijzondere dag voor ons allemaal. De volkeren van Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Kazachstan, Oekraïne, Rusland en van een aantal andere landen vieren deze dag al 68 jaar samen, of ze in hetzelfde land of in verschillende landen wonen, net zoals wij schouder aan schouder vochten in de gruwelijkste oorlog ooit, net zoals de gevallen soldaten van verschillende nationaliteiten van onze landen hier naast elkaar liggen begraven.

Wat sommigen ook kunnen zeggen of schrijven, het was dé grote oorlog tegen buitenlandse verovering, dominantie en onderschikking, tegen de ideologie van nazisme die rassensuperioriteit verkondigt, de oorlog tegen de op deze ideologie gestoeld pogingen om gehele volkeren te vernietigen en een nieuwe wereldorder te vestigen.

Deze oorlog was niet voor vrijheid alleen, maar ook tegen een concrete vijand, de drager van deze ideologie, die de allerergste misdaden in de mensengeschiedenis heeft gepleegd om zijn doeleinden te bereiken.

Deze oorlog heeft landen met verschillende politieke systemen en regeringsvormen verenigd en zonder deze vereniging zou het fascisme misschien nooit verslagen worden.

De Sovjet Unie heeft niet direct deel genomen aan de bevrijding van Nederland, maar de vrijheid en de bevrijding van dit land door de geallieerden zou onmogelijk zijn zonder haar bijdrage, zonder de zeges van het Rode Leger, zonder de grote offers en het lijden, de volharding en moed van het Sovjet volk en de volkeren van landen die later op het grondgebied van de Sovjet Unie zijn gegrondvest. De levens van de mensen die op dit veld begraven liggen, zijn geofferd ook voor de vrijheid van dit land.

Het is eigenlijk onmogelijk om deze bladzijden van de geschiedenis te verscheuren of te herschrijven. Het verlies van de nagedachtenis aan datgene waar deze oorlog voor was, wie aan wiens kant en tegen wie vocht, kan bovendien gevaarlijke gevolgen hebben, ook vandaag wanneer de wereld in het geheel en Europa in het bijzonder niet in een globale oorlog zijn, mede dankzij de inspanningen van diplomaten van de hier vandaag vertegenwoordigde landen.

Wij zijn u allemaal dankbaar, u die vandaag op onze uitnodiging hiernaartoe bent gekomen om samen met ons degenen te herdenken die hun leven hebben gegeven in deze oorlog en hier hun laatste rustplaats hebben gevonden. Wij danken de Nederlandse autoriteiten, gemeenten van Amersfoort en Leusden, de Nederlandse NGO’s en staatsburgers die ons hun hulp bieden om deze herdenkingsplaats in goede staat te houden. Ik feliciteer u allemaal met de Dag van de Overwinning.