Woensdag 27 februari: ‘Arbeidersverzet tijdens de Duitse bezetting’ | boekpresentatie IJmuiden

Beste vrienden en familie, kennissen en kameraden,

Jullie zijn van harte uitgenodigd voor de presentatie op woensdag 27 februari in IJmuiden van het boekje van oud-verzetsman Hugo van Langen (95), Arbeidersverzet tijdens de Duitse bezetting. Herinneringen en overdenkingen.
In zijn herinneringen gaat Hugo in op de achtergronden en oorzaken van de Tweede Wereldoorlog en het fascisme. Hugo maakte deel uit van het communistisch verzet in Rotterdam en Haarlem. Door zijn teksten loopt een rode draad van erkenning voor de rol van arbeiders in het verzet.

Tijdens de presentatie geeft Hugo de voorzet en zal vakbondsman Levin Zühlke-van Hulzen het verhaal afmaken. Opzoek naar handvatten in de geschiedenis om de strijd voort te zetten. Het grotere conflict dat ten grondslag lag aan het fascisme en de Tweede Wereldoorlog ligt nog altijd in de schoot van onze maatschappij: het stelsel van uitbuiting van de ene mens door de andere.

Hugo wees er in zijn toespraak twee jaar geleden op dat, “de overwinning in de strijd voor een tijdperk zonder de kapitalistische tweedeling het diepere verlangen is waar de arbeiders in de Februaristaking samen met de arbeiders in de April-meistakingen voor streden.”

De avond zal geen terugblikken op de oorlog en vergelijking trekken met het heden worden. Dat zou geen recht doen aan de heldhaftige strijd van de vele stakers en verzetsmensen. Zij hadden een nieuwe, betere wereld voor ogen. Aan dat verlangen is met de uitkomst van de oorlog nog lang geen recht gedaan. Samen met Hugo en Levin willen we deze avond vooral vooruitblikken en werken in de richting van diezelfde stip aan de horizon.
Deze avond presenteren wij eveneens twee (voorlopige) panelen uit een tentoonstelling in voorbereiding over Het communistisch verzet in Kennemerland. Over de Februaristaking 1941 en de April-meistaking 1943. Als blijk van erkenning en waardering voor de mannen en vrouwen die hun leven in de waagschaal stelden in de strijd tegen het fascisme.


Woensdag 27 februari van 19.30 tot 21.00 Bibliotheek IJmuiden Dudokplein 161971EP IJmuiden

Het boekje wordt in eigen beheer uitgegeven en telt 80 pagina’s. Het kost 8 euro (excl. eventuele verzendkosten). Het is op de avond zelf alleen contant af te rekenen. Een exemplaar reserveren en via bankoverschrijving betalen kan ook. Reageer daarvoor op deze mail.


De presentatie wordt mede georganiseerd door Lokaal FNV IJmond. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd.